Огласна табла (обавештења, испити...)


Кориговани план акривности за матуранте (кориговани термини пријаве матурског испита)

ОБАВЕШТЕЊЕ - полагање разредног испита из италијанског језика за (ванредне и редвне) ученике првог, другог и трећег разреда других гимназија и угоститељско-туристичке школе

Пријава ванредних и допунских испита за јунски испитни рок школске 2022_23. године

Обавештење о промени датума полагања испита из италијанског језика

ОБАВЕШТЕЊЕ - пријава и полагање разредног испита из италијанског језика за редовне и ванредне ученике четвртих разреда других гимназија и угоститељско-туристичке школе

Прикажи све...

БМК


Корисни линкови
Термини отворених врата
(кликните на слику или текст да видите)


Термини допунске, додатне наставе и секција


Сарадња са родитељима ученика реализује се на неколико нивоа:

1. Индивидуални контакт

• Отворена врата - Родитељи индивидуалну сарадњу са предметним професорима и одељењским старешинама реализују у оквиру Отворених врата – недељног термина када сваки наставник прима родитеље - по захтеву родитеља или наставника. Распоред отворених врата истакнут је на Огласној табли школе и на сајту школе.
• Саветодавни рад са педагогом и психологом, по захтеву родитеља, по позиву одељењског старешине и стручне службе,
• Саветодавни рад са директором Школе – по захтеву родитеља или на позив.

Индивидуална сарадња одељењског старешине и наставника са родитељима ученика и саветодавни рад педагошко-психолоше службе и директора одвија се кроз:

• правовремено информисање родитеља о успеху, напредовању и владању ученика и другим питањима у вези са школовањем ученика,
• прикупљање података о социјално – економским условима ученика, односно њихових родитеља,
• разговор са родитељима са циљем што ближег и подобнијег упознавања о свим условима у којима живе ученици, упознавање са здравственим стањем ученика, слободним активностима...
• благовремено обавештавање и информисање родитеља о променама код ученика који настају у процесу образовно-васпитног рада,
• разговор са родитељима чија деца заостају у савладавању одређеног градива,
• разговор са родитељима чија деца недовољно прате наставу, ометају рад, недолично се понашају и причињавају штету, укључивање родитеља у појачани васпитни рад,
• разговор са родитељима чија деца циљано изостају са одређеног предмета са циљем потпунијег изналажења узрока због чега изостају,
• разговор са родитељима ученика који нередовно похађају наставу или допунску наставу на коју су упућени, не раде домаће задатке и не извршавају друге обавезе у школи.

2. Колективно информисање:

- Родитељски састанци, редовни - најмање једном у тромесечју и по потреби ванредни,
- Родитељски састанци са директором пред извођење екскурзија ученика,
- Јавни часови, прославе и остали облици јавне и културне делатности школе.

На родитељским састанцима родитељи се упознају са постигнутим резултатима рада одељења, актуелним дешавањима у школи и проблемима са којима се школа суочава у васпитно-образовном раду. Осим тога, за родитеље се припремају пригодна предавања.

3. Групни рад:

- Радионице за родитеље,
- Групни саветодавни рад.

Радионичарски и групни саветодавни рад организује се повремено и по потреби у складу са текућим проблемима који се јаве у току школске године - окупљање родитеља са истим и сличним проблемима на које наилазе у васпитању своје деце.

4. Групно обавештавање и комуникација школе са родитељима:

- СМС поруке,
- Брошуре и флајери,
- Сајт школе,
- Кутија за сугестије родитеља.

Школа је омогућила родитељима да се претплате на СМС сервис који им обезбеђује да свакодневно добију информацију о изостајању ученика са наставе и једном недељно преглед оцена ученика постигнутих у тој недељи.

5. Ангажовање родитеља:

- представљање занимања родитеља,
- разматрање евентуалне помоћи родитеља ученицима слабијег имовног стања,
- рад у оквиру родитеља одељења,
- рад Савета родитеља Школе,
- рад у Савету родитеља општине,
- разговори на одређену тему, трибине, предавања за родитеље и наставнике,
- учешће у реализацији школских пројеката,
- укључивање родитеља у прославу Дана школе, спортске турнире, излете,
- рад родитеља у тимовима и активима школе,
- учешће родитеља у спортском дану школе,
- волонтирање у школи на пројектима друштвено-корисног рада.

„Гимназија формира интелигенцију и карактер, можда више, снажније, и у неким правцима дубље,
него универзитет;
она је од великог утицаја на дух и моралну вредност будућих интелектуалних нараштаја.
Поред универзитета, од ње највише зависи каква ће се морална и духовна атмосфера развити у држави, какав ће тим добити њена цивилизација, и напослетку да ли ће се успоравати или ометати развијање великих личности, у којима се до највећег степена изражавају особине једног народа.“
- Јован Цвијић

Слика школе
Свети Сава
Панел за запослене Гимназија „Свети Сава” © 2017. Сва права задржана. Израда веб сајта Веб секција школе