Огласна табла (обавештења, испити...)


Понуђени изборни програми за први разред

Понуђени изборни програми за други разред

Понуђени изборни програми за трећи разред

Пријава испита за ученике август 2021

Издавање дупликата јавних исправа

Прикажи све...

БМК


Корисни линкови
Термини отворених врата
(кликните на слику или текст да видите)


Термини допунске, додатне наставе и секција


Сарадња са родитељима ученика реализује се на неколико нивоа:

1. Индивидуални контакт

• Отворена врата - Родитељи индивидуалну сарадњу са предметним професорима и одељењским старешинама реализују у оквиру Отворених врата – недељног термина када сваки наставник прима родитеље - по захтеву родитеља или наставника. Распоред отворених врата истакнут је на Огласној табли школе и на сајту школе.
• Саветодавни рад са педагогом и психологом, по захтеву родитеља, по позиву одељењског старешине и стручне службе,
• Саветодавни рад са директором Школе – по захтеву родитеља или на позив.

Индивидуална сарадња одељењског старешине и наставника са родитељима ученика и саветодавни рад педагошко-психолоше службе и директора одвија се кроз:

• правовремено информисање родитеља о успеху, напредовању и владању ученика и другим питањима у вези са школовањем ученика,
• прикупљање података о социјално – економским условима ученика, односно њихових родитеља,
• разговор са родитељима са циљем што ближег и подобнијег упознавања о свим условима у којима живе ученици, упознавање са здравственим стањем ученика, слободним активностима...
• благовремено обавештавање и информисање родитеља о променама код ученика који настају у процесу образовно-васпитног рада,
• разговор са родитељима чија деца заостају у савладавању одређеног градива,
• разговор са родитељима чија деца недовољно прате наставу, ометају рад, недолично се понашају и причињавају штету, укључивање родитеља у појачани васпитни рад,
• разговор са родитељима чија деца циљано изостају са одређеног предмета са циљем потпунијег изналажења узрока због чега изостају,
• разговор са родитељима ученика који нередовно похађају наставу или допунску наставу на коју су упућени, не раде домаће задатке и не извршавају друге обавезе у школи.

2. Колективно информисање:

- Родитељски састанци, редовни - најмање једном у тромесечју и по потреби ванредни,
- Родитељски састанци са директором пред извођење екскурзија ученика,
- Јавни часови, прославе и остали облици јавне и културне делатности школе.

На родитељским састанцима родитељи се упознају са постигнутим резултатима рада одељења, актуелним дешавањима у школи и проблемима са којима се школа суочава у васпитно-образовном раду. Осим тога, за родитеље се припремају пригодна предавања.

3. Групни рад:

- Радионице за родитеље,
- Групни саветодавни рад.

Радионичарски и групни саветодавни рад организује се повремено и по потреби у складу са текућим проблемима који се јаве у току школске године - окупљање родитеља са истим и сличним проблемима на које наилазе у васпитању своје деце.

4. Групно обавештавање и комуникација школе са родитељима:

- СМС поруке,
- Брошуре и флајери,
- Сајт школе,
- Кутија за сугестије родитеља.

Школа је омогућила родитељима да се претплате на СМС сервис који им обезбеђује да свакодневно добију информацију о изостајању ученика са наставе и једном недељно преглед оцена ученика постигнутих у тој недељи.

5. Ангажовање родитеља:

- представљање занимања родитеља,
- разматрање евентуалне помоћи родитеља ученицима слабијег имовног стања,
- рад у оквиру родитеља одељења,
- рад Савета родитеља Школе,
- рад у Савету родитеља општине,
- разговори на одређену тему, трибине, предавања за родитеље и наставнике,
- учешће у реализацији школских пројеката,
- укључивање родитеља у прославу Дана школе, спортске турнире, излете,
- рад родитеља у тимовима и активима школе,
- учешће родитеља у спортском дану школе,
- волонтирање у школи на пројектима друштвено-корисног рада.
„Гимназија формира интелигенцију и карактер, можда више, снажније, и у неким правцима дубље,
него универзитет;
она је од великог утицаја на дух и моралну вредност будућих интелектуалних нараштаја.
Поред универзитета, од ње највише зависи каква ће се морална и духовна атмосфера развити у држави, какав ће тим добити њена цивилизација, и напослетку да ли ће се успоравати или ометати развијање великих личности, у којима се до највећег степена изражавају особине једног народа.“
- Јован Цвијић

Слика школе
Свети Сава
Панел за запослене Гимназија „Свети Сава” © 2017. Сва права задржана. Израда веб сајта Веб секција школе