Огласна табла (обавештења, испити...)


Понуђени изборни програми за први разред

Понуђени изборни програми за други разред

Понуђени изборни програми за трећи разред

Пријава испита за ученике август 2021

Издавање дупликата јавних исправа

Прикажи све...

БМК


Корисни линковиСоциологијаДОБРО ДОШЛИ НА СТРАНИЦУ ПРЕДМЕТА СОЦИОЛОГИЈА!

Шта је социологија?

Социологија проучава друштво и друштвене односе, али она није обичан предмет. Она је средство које нам помаже да боље разумемо свет у коме живимо. Она нам помаже и да боље разумемо себе, јер проучава начин на који друштво коме припадамо утиче на то како мислимо, осећамо и деламо.

Социологија анализира и објашњава важне ствари које се тичу наших личних живота, група којих смо део и света уопште, што је чини веома узбудљивом и занимљивом. Она проучава друштвене узроке и последице феномена попут романтичне љубави, расне и родне неједнакости, породичних конфликата, девијантног понашања, потрошачких навика, али такође објашњава шире појаве попут злочина и закона, богатства и сиромаштва, предрасуда и дискриминације, школе и образовања, културе, религије...

Задатак да разумемо друштво је значајан, јер ако не можемо да схватимо друштвени свет и друштвене процесе, не можемо на њих ни утицати. Зато уронимо заједно у свет социологије, размишљајмо и мењајмо свет око себе!
Предлог тема за матурске радове, школска 2020/21 година – Социологија

1. Савремене социолошке теорије
2. Култура и идентитет
3. Родне неједнакости и стереотипи
4. Музика и друштво
5. Утицај пандемије Ковид 19 на свакодневни живот
6. Морална паника
7. Насиље над децом
8. Проституција
9. Сиромаштво као извор депривација и девијација
10. Криминалитет и преступничко понашање
11. Миграције и етнички односи
12. Елита и теорије елите
13. Положај младих у савременом друштву
14. Улога пропаганде у ауторитарним и тоталитарним режимима
15. Економска социологија
16. Прираштај становништва и еколошка криза
17. Идеологије XX века
18. Филм „Џокер“ (Тод Филипс, 2019) - социолошка перспектива
19. Постмодерни град - неједнакости и урбано сиромаштво
20. Социологија религије – теорије и функције религије у друштву

Предметни наставник: Слађана Исаиловић


Можете ме пронаћи на адреси: sladjanaisailovic@sveti-sava.edu.rs
Термин отворених врата/консултације: парна смена, 6 час у преподневној / 2 час у послеподневној смени.


Додатна литература, предлози за читање:

- Ентони Гиденс, Социологија, Економски факултет, Београд, 2005.
- Жак Коенен-Итер, Социологија елита, Clio, Београд, 2005
- Моћ, тематски број часописа Нова српска политичка мисао, год XII (2006), бр.1-4
- Дубравка Стојановић, Калдрма и асфалт. Урбанизација и европеизација Београда 1890-1914, Удружење за друштвену историју, Београд, 2008.
- David S. Landes, Богатство и сиромаштво нација, Стубови културе, Београд, 2004.
- Викторија Александер, Социологија уметности, Clio, Београд. 2007.
- Дик Хебдиџ, Поткултура - значење стила, Рад, Београд, 1980.
- Петар Јањатовић, Ex yu rock енциклопедија: 1960-2006, 2.допуњено ауторско издање, Београд, 2007.
- Кристијана Сен-Жан Полен, Контракултура, Clio, Београд, 1999.
- Мирча Елијаде, Водич кроз светске религије, Народна књига, Београд, 1997.
- Милан Вукомановић, Религија, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2004.
- Дино Абазовић, Јелена Радојковић и Милан Вукомановић, Религије света: будизам, хришћанство, ислам, Београдски центар за људска права, Београд, 2007.
- Бенедикт Андерсон, Нација: замишљена заједница, Плато, Београд, 1998.
- Ернест Гелнер, Нације и национализам, Матица српска, Нови Сад, 1997.
- Ерик Хобсбом и Теренс Рејнџер (ур.), ТекстИзмишљање традиције, 20.век, Београд, 1998.
- Ендрју Хејвуд, Политичке идеологије, Завод за уџбенике, Београд, 2005.
- Анђелка Милић, Рађање модерне породице, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1988.
- Анђелка Милић, Социологија породице, критике и изазови, Чигоја, Београд, 2007.
- Смиљка Томановић, Социологија детињства, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2004.
- Милана Љубичић, Породица и деликвенција, ИСИ ФФ и Чигоја штампа, Београд,2011.
- Мина Петровић, Трансформација градова: ка деполитизацији урбаног питања, ИСИ ФФ, Београд, 2009.
- Владимир Вулетић, Глобализација - свеске, Завод за уџбенике, Београд, 2009.
- Смиљка Томановић (ур.) Млади - наша садашњост, ИСИ ФФ и Чигоја штампа, Београд, 2012.„Гимназија формира интелигенцију и карактер, можда више, снажније, и у неким правцима дубље,
него универзитет;
она је од великог утицаја на дух и моралну вредност будућих интелектуалних нараштаја.
Поред универзитета, од ње највише зависи каква ће се морална и духовна атмосфера развити у држави, какав ће тим добити њена цивилизација, и напослетку да ли ће се успоравати или ометати развијање великих личности, у којима се до највећег степена изражавају особине једног народа.“
- Јован Цвијић


Предметни професори:
Исаиловић Слађана

Слика школе
Свети Сава
Панел за запослене Гимназија „Свети Сава” © 2017. Сва права задржана. Израда веб сајта Веб секција школе