Огласна табла (обавештења, испити...)


Кориговани распоред ванредних испита у септембарско-октовбарском испитном року школске 2023/24. године.

ОБАВЕШТЕЊЕ за ученике других гимназија и Туристичко-угоститељске школе који ће похађати италијански језик у нашој школи



ОБАВЕШТЕЊЕ за ученике других гимназија и Туристичко-угоститељске школе који ће похађати италијански језик у нашој школи

Распоред ванредних испита у септембарско-октобарском року школске 2023/24. године.

Прикажи све...

БМК


Корисни линкови







Социологија



ДОБРО ДОШЛИ НА СТРАНИЦУ ПРЕДМЕТА СОЦИОЛОГИЈА!




O социологији

Полазећи од претпоставке да је неизбежно промишљати о друштву, засигурно сте се понекад запитали зашто је ваше окружење такво какво јесте, у чему се огледају разлике измећу државе у којој живите и државе коју сте посетили или планирате да посетите, како су неке земље веома богате, а у другима становништво живи испод граница сиромаштва, како то да су људи живели без андроид телефона који је непрестано повезан са интернетом, чему образовање и школа, зашто су вам баш одређени људи пријатељи, како то да неки појединци слушају музику и живе стилом живота за који кажете да никада не бисте могли или зашто вам се свиђа управо ваш начин живота, како то да се од уговореног брака данас дошло до брака који се стално преиспитује, све теже опстаје и најзад, вероватно да сте имали још мисли о друштву и реалности која вас окружује и вашем месту у њему, тако и док ово читате сигурно се питате какве везе имају ова питања једно са другим, са вама самима и са социологијом.
Уколико дозволите машти да вам припомогне у повезивању наизглед неповезивих мисли о друштву и друштвеним кретањима, већ сте на путу социолошког начина мишљења, а стицање знања о различитим областима друштва и друштвеног живота и увиђањем њихове међуповезаности даће вам одговор шта социологија јесте и како вам може помоћи у свакодневном животу.





Предлог тема за матурске радове, школска 2020/21 година – Социологија

1. Савремене социолошке теорије
2. Култура и идентитет
3. Родне неједнакости и стереотипи
4. Музика и друштво
5. Утицај пандемије Ковид 19 на свакодневни живот
6. Морална паника
7. Насиље над децом
8. Проституција
9. Сиромаштво као извор депривација и девијација
10. Криминалитет и преступничко понашање
11. Миграције и етнички односи
12. Елита и теорије елите
13. Положај младих у савременом друштву
14. Улога пропаганде у ауторитарним и тоталитарним режимима
15. Економска социологија
16. Прираштај становништва и еколошка криза
17. Идеологије XX века
18. Филм „Џокер“ (Тод Филипс, 2019) - социолошка перспектива
19. Постмодерни град - неједнакости и урбано сиромаштво
20. Социологија религије – теорије и функције религије у друштву

Предметни наставник: Слађана Исаиловић


Можете ме пронаћи на адреси: sladjanaisailovic@sveti-sava.edu.rs
Термин отворених врата/консултације: парна смена, 6 час у преподневној / 2 час у послеподневној смени.


Додатна литература, предлози за читање:

- Ентони Гиденс, Социологија, Економски факултет, Београд, 2005.
- Жак Коенен-Итер, Социологија елита, Clio, Београд, 2005
- Моћ, тематски број часописа Нова српска политичка мисао, год XII (2006), бр.1-4
- Дубравка Стојановић, Калдрма и асфалт. Урбанизација и европеизација Београда 1890-1914, Удружење за друштвену историју, Београд, 2008.
- David S. Landes, Богатство и сиромаштво нација, Стубови културе, Београд, 2004.
- Викторија Александер, Социологија уметности, Clio, Београд. 2007.
- Дик Хебдиџ, Поткултура - значење стила, Рад, Београд, 1980.
- Петар Јањатовић, Ex yu rock енциклопедија: 1960-2006, 2.допуњено ауторско издање, Београд, 2007.
- Кристијана Сен-Жан Полен, Контракултура, Clio, Београд, 1999.
- Мирча Елијаде, Водич кроз светске религије, Народна књига, Београд, 1997.
- Милан Вукомановић, Религија, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2004.
- Дино Абазовић, Јелена Радојковић и Милан Вукомановић, Религије света: будизам, хришћанство, ислам, Београдски центар за људска права, Београд, 2007.
- Бенедикт Андерсон, Нација: замишљена заједница, Плато, Београд, 1998.
- Ернест Гелнер, Нације и национализам, Матица српска, Нови Сад, 1997.
- Ерик Хобсбом и Теренс Рејнџер (ур.), ТекстИзмишљање традиције, 20.век, Београд, 1998.
- Ендрју Хејвуд, Политичке идеологије, Завод за уџбенике, Београд, 2005.
- Анђелка Милић, Рађање модерне породице, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1988.
- Анђелка Милић, Социологија породице, критике и изазови, Чигоја, Београд, 2007.
- Смиљка Томановић, Социологија детињства, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2004.
- Милана Љубичић, Породица и деликвенција, ИСИ ФФ и Чигоја штампа, Београд,2011.
- Мина Петровић, Трансформација градова: ка деполитизацији урбаног питања, ИСИ ФФ, Београд, 2009.
- Владимир Вулетић, Глобализација - свеске, Завод за уџбенике, Београд, 2009.
- Смиљка Томановић (ур.) Млади - наша садашњост, ИСИ ФФ и Чигоја штампа, Београд, 2012.




„Гимназија формира интелигенцију и карактер, можда више, снажније, и у неким правцима дубље,
него универзитет;
она је од великог утицаја на дух и моралну вредност будућих интелектуалних нараштаја.
Поред универзитета, од ње највише зависи каква ће се морална и духовна атмосфера развити у држави, какав ће тим добити њена цивилизација, и напослетку да ли ће се успоравати или ометати развијање великих личности, у којима се до највећег степена изражавају особине једног народа.“
- Јован Цвијић


Предметни професори:
Исаиловић Слађана

Слика школе
Свети Сава
Панел за запослене Гимназија „Свети Сава” © 2017. Сва права задржана. Израда веб сајта Веб секција школе