Огласна табла (обавештења, испити...)


Распоред полагања ванредних и допунских испита у септембарско-октобарском испитном року школске 2022/2023. године

ОБАВЕШТЕЊЕ за ученике других гимназија и Туристичко-угоститељске школе који ће похађати италијански језик у нашој школи у школској 2022/2023. године

Допуњени распоред поправних испита у августовском испитном року.

Пријава испита за ванредне ученике и допунске испите у септембарко-октобарском испитном року

Оглас о давању у закуп сале за физичко

Прикажи све...

БМК


Корисни линковиЛатински језикNON SCHOLAE,SED VITAE DISCIMUS
За све информације и предлоге, контактирајте ме овде:

natasapavlovic@sveti-sava.edu.rs

REPETITIO EST MATER STUDIORUM


А сад мало забаве...

Испитна питања за први разред


1. Прва деклинација
2.Друга деклинација
3.Трећа деклинација
4.Четврта деклинација
5.Пета деклинација
6.Придеви прве и друге деклинације
7.Придеви треће деклинације
8.Глагол sum,esse,fui
9.Времена презентске основе
10.Времена перфекатске основе
11.Компарација придева
12.Суплетивна компарација
13.Личне заменице
14.Показне заменице
15.Бројеви
16.Презент пасива
17.Имперфекат пасива
18. Футур први пасива
19.Сложена времена у пасиву

Испитна питања за други разрад


1.Депонентни и семидепонентни глаголи
2.Акузатив са инфинитивом
3.Номинатив са инфинитивом
4.Партиципи
5.Глагол eo,ire,ii,itum и сложенице
6.Сложенице глагола sum,esse,fui
7.Аблатив апсолутни са партиципом
8.Аблатив апсолутни без партиципа
9.Перифрастична конјугација активна
10.Перифрастична конјугација пасивна
11. Герундив и герунд
12.Врсте независног конјунктива
13.Времена конјунктива
14.Слагање времена
15.Зависно-упитне реченице
16.Реченице уз verba postulandi et curandi,verba impediendi,verba timendi
17.Намерне реченице
18.Временске реченице
19.Допусне реченице
20.Узрочне реченице„Гимназија формира интелигенцију и карактер, можда више, снажније, и у неким правцима дубље,
него универзитет;
она је од великог утицаја на дух и моралну вредност будућих интелектуалних нараштаја.
Поред универзитета, од ње највише зависи каква ће се морална и духовна атмосфера развити у држави, какав ће тим добити њена цивилизација, и напослетку да ли ће се успоравати или ометати развијање великих личности, у којима се до највећег степена изражавају особине једног народа.“
- Јован Цвијић


Предметни професори:
Павловић Наташа
Петковић Милица

Слика школе
Свети Сава
Панел за запослене Гимназија „Свети Сава” © 2017. Сва права задржана. Израда веб сајта Веб секција школе