Питања за разредне, поправне и ванредне испите

 

 

 

Историја

 

   1. РАЗРЕД  ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ

 

 1. ПАЛЕОЛИТ
 2. НЕОЛИТ
 3. ЕГИПАТ
 4. ФЕНИКИЈА
 5. ХЕТИТИ
 6. МЕТАЛНО ДОБА
 7. МЕСОПОТАМИЈА
 8. АСИРИЈА
 9. ЈЕВРЕЈИ
 10. ПЕРСИЈА
 11. КРИТ
 12. СПАРТА
 13. АТИНА
 14. ПРВИ ГРЧКО-ПЕРСИЈСКИ РАТ
 15. ДРУГИ ГРЧКО-ПЕРСИЈСКИ РАТ
 16. ПЕЛОПОНЕСКИ РАТ
 17. ГРЧКА КУЛТУРА
 18. ФИЛИП МАКЕДОНСКИ
 19. АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ
 20. ХЕЛЕНИСТИЧКА КУЛТУРА
 21. НАЈСТАРИЈИ ПЕРИОД РИМСКЕ ИСТОРИЈЕ
 22. ДРЖАВНО УРЕЂЕЊЕ РИМСКЕ РЕПУБЛИКЕ
 23. РИМСКО ОСВАЈАЊЕ ИТАЛИЈЕ
 24. ПУНСКИ РАТОВИ
 25. БРАЋА ГРАХ
 26. МАРИЈЕ И СУЛА
 27. РОПСТВО У РИМУ, СПАРТАКОВ УСТАНАК
 28. ПРВИ ТРИЈУМВИРАТ
 29. ДРУГИ ТРИЈУМВИРАТ
 30. ОКТАВИЈАН АВГУСТ
 31. ПРИНЦИПАТ
 32. ДОМИНАТ
 33. ХРИШЋАНСТВО
 34. РИМСКА КУЛТУРА
 35. СЕОБА НАРОДА И ПАД ЗАПАДНОГ РИМСКОГ ЦАРСТВА
 36. ВИЗАНТИЈА ДО ЈУСТИНИЈАНА

1.      РАЗРЕД  ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ

 1. ПАЛЕОЛИТ
 2. НЕОЛИТ
 3. МЕТАЛНО ДОБА
 4. МЕСОПОТАМИЈА
 5. ЕГИПАТ
 6. ФЕНИКИЈА, ХЕТИТИ
 7. ЈЕВРЕЈИ, ПЕРСИЈА
 8. КРИТ-МИКЕНСКА ЦИВИЛИЗАЦИЈА
 9. СПАРТА
 10. АТИНА
 11. ПРВИ ГРЧКО-ПЕРСИЈСКИ РАТ
 12. ДРУГИ ГРЧКО-ПЕРСИЈСКИ РАТ
 13. ПЕЛОПОНЕСКИ РАТ
 14. ГРЧКА КУЛТУРА И УМЕТНОСТ
 15. ФИЛИП МАКЕДОНСКИ
 16. АЛЕКСАНДАР МАКЕДОНСКИ
 17. ХЕЛЕНИСТИЧКА КУЛТУРА
 18. НАЈСТАРИЈИ ПЕРИОД РИМСКЕ ИСТОРИЈЕ
 19. РИМСКО ОСВАЈАЊЕ ИТАЛИЈЕ
 20. ПУНСКИ РАТОВИ
 21. БРАЋА ГРАХ
 22. МАРИЈЕ И СУЛА
 23. РОБОВИ, СПАРТАКОВ УСТАНАК
 24. ПРВИ ТРИЈУМВИРАТ
 25. ДРУГИ ТРИЈУМВИРАТ
 26. ОКТАВИЈАН АВГУСТ
 27. ПРИНЦИПАТ
 28. ДОМИНАТ
 29. ХРИШЋАНСТВО
 30. РИМСКА КУЛТУРА
 31. СЕОБА НАРОДА И ПАД ЗАПАДНОГ          РИМСКОГ ЦАРСТВА
 32. ВИЗАНТИЈА
 33. АРАБЉАНИ
 34. ФРАНАЧКА
 35. ФЕУДАЛНО ДРУШТВО
 36. ЖИВОТ У РАНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ
 37. КУЛТУРА РАНОГ ФЕУДАЛИЗМА
 38. ЈУЖНИ СЛОВЕНИ НА БАЛКАНУ
 39. ПОКРШТАВАЊЕ СЛОВЕНА
 40. РАШКА
 41. ДУКЉА
 42. МАКЕДОНСКИ СЛОВЕНИ

2.      РАЗРЕД ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ  СМЕР

 1. ФРАНАЧКА
 2. ФЕУДАЛНО ДРУШТВО У РАНОМ ФЕУДАЛИЗМУ
 3. ВИЗАНТИЈА ДО 11.ВЕКА
 4. АРАБЉАНИ
 5. ЦРКВА И СВЕТО РИМСКО ЦАРСТВО Н.Н.
 6. ЈУЖНИ СЛОВЕНИ НА БАЛКАНУ
 7. ПОКРШТАВАЊЕ СЛОВЕНА
 8. РАШКА, ДУКЉА, МАКЕДОНСКИ СЛОВЕНИ
 9. НАСТАНАК ГРАДОВА
 10. КРСТАШКИ РАТОВИ
 11. ЈЕРЕСИ И ИНКВИЗИЦИЈА
 12. ФРАНЦУСКА У РАЗВИЈЕНОМ ФЕУДАЛИЗМУ
 13. ЕНГЛЕСКА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ
 14. СТОГОДИШЊИ РАТ
 15. ПОЉСКА, ЧЕШКА, РУСИЈА У СР.В..
 16. СТЕФАН НЕМАЊА
 17. СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ
 18. РАДОСЛАВ, ВЛАДИСЛАВ, УРОШ
 19. ДРАГУТИН И МИЛУТИН
 20. СТЕФАН ДЕЧАНСКИ
 21. ЦАР ДУШАН
 22. ЦАР УРОШ И ОБЛАСНИ ГОСПОДАРИ
 23. СРПСКА ЦРКВА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ
 24. КУЛТУРА СРЕДЊЕВЕКОВНЕ СРБИЈЕ
 25. КНЕЗ ЛАЗАР
 26. ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ
 27. ДЕСПОТ ЂУРАЂ БРАНКОВИЋ И ПАД СРБИЈЕ
 28. БОСНА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ
 29. ЦРНА ГОРА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ
 30. ДУБРОВНИК У СРЕДЊЕМ ВЕКУ

  

      2. РАЗРЕД ПРИРОДНO-МАТ.  СМЕР

 

 

 1. ПРОМЕНЕ У ПРИВРЕДЕ И ДРУШТВУ У ЕВРОПИ ОД 11. ДО  15. ВЕКА
 2. КРСТАШКИ РАТОВИ
 3. ЈЕРЕСИ И ИНКВИЗИЦИЈА
 4. ФРАНЦУСКА И ЕНГЛЕСКА У СР.В.
 5. СТЕФАН НЕМАЊА И СТЕФАН ПРВОВЕНЧАНИ
 6. КРАЉ УРОШ И ПРИВРЕДНИ РАЗВОЈ СРБИЈЕ
 7. КРАЉ МИЛУТИН
 8. СТЕФАН ДЕЧАНСКИ
 9. ЦАР ДУШАН
 10. ЦАР УРОШ И ОБЛАСНИ ГОСПОДАРИ
 11. КНЕЗ ЛАЗАР
 12. ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ
 13. ДЕСПОТ ЂУРАЂ БРАНКОВИЋ И ПАД СРБИЈЕ
 14. ЦРНА ГОРА, ДУБРОВНИК У СР. В.
 15. БОСНА У СРЕДЊЕМ ВЕКУ
 16. МАНУФАКТУРЕ
 17. ГЕОГРАФСКА ОТКРИЋА
 18. РЕФОРМАЦИЈА И КОНТРАРЕФОРМАЦИЈА
 19. ХУМАНИЗАМ И РЕНЕСАНСА
 20. ДРЖАВНО И ДРУШТВЕНО УРЕЂЕЊЕ ТУРСКОГ ЦАРСТВА
 21. ОПАДАЊЕ МОЋИ ТУРСКОГ ЦАРСТВА
 22. АУСТРИЈСКО-ТУРСКИ РАТОВИ У 17.-18. В.
 23. АМЕРИЧКИ РАТ ЗА НЕЗАВИСНОСТ
 24. ФРАНЦУСКА РЕВОЛУЦИЈА
 25. НАПОЛЕОН И БЕЧКИ КОНГРЕС
 26. БЕОГРАДСКИ ПАШАЛУК КРАЈЕМ 18. ВЕКА
 27. ПРВИ СРПСКИ УСТАНАК, СОВЈЕТ
 28. ДРУГИ СРПСКИ УСТАНАК И АУТОНОМИЈА
 29. КНЕЗ МИЛОШ  1830.-39.
 30. ЦРНА ГОРА У ДОБА ВЛАДИКА

 

       3.  РАЗРЕД ДРУШТВЕНО-ЈЕЗ.  СМЕР

 

 1. ГРАДОВИ И МАНУФАКТУРЕ
 2. ГЕОГРАФСКА ОТКРИЋА

3.      КОЛОНИЗАЦИЈА ЈУЖНЕ АМЕРИКЕ

 1. РЕФОРМАЦИЈА
 2. КОНТРАРЕФОРМАЦИЈА И ВЕРСКИ РАТОВИ
 3. ХУМАНИЗАМ И РЕНЕСАНСА
 4. ШПАНИЈА И НИЗОЗЕМСКА РЕВОЛУЦИЈА
 5. ЕНГЛЕСКА У ДОБА ДИНАСТИЈЕ ТЈУДОР
 6. ЕНГЛЕСКА У ДОБА СТЈУАРТА, СЛАВНА РЕВОЛУЦИЈА
 7. ФРАНЦУСКА ОД 16. ДО 18.ВЕКА
 8. РУСИЈА ОД 16. ДО 18. ВЕКА
 9. ТУРСКО ЦАРСТВО У 16.В-УСПОН И ОПАДАЊЕ
 10. ДРЖАВНО УРЕЂЕЊЕ ТУРСКОГ ЦАРСТВА
 11. АУСТРИЈСКО-ТУРСКИ РАТОВИ У 17. И 18. В.
 12. СРПСКИ НАРОД У ТУРСКОМ ЦАРСТВУ
 13. ПЕЋКА ПАТРИЈАРШИЈА
 14. СЕОБЕ СРБА
 15. БЕОГРАДСКИ ПАШАЛУК У 18.В
 16. АУСТРИЈА У 18.В
 17. АМЕРИЧКИ РАТ ЗА НЕЗАВИСНОСТ
 18. ФРАНЦУСКА РЕВОЛУЦИЈА
 19. НАПОЛЕОН, БЕЧКИ КОНГРЕС
 20. РЕВОЛУЦИЈЕ 1848./49.
 21. ИСТОЧНО ПИТАЊЕ, ТУРСКА У 19.В.
 22. ПРВИ СРПСКИ УСТАНАК, СОВЈЕТ
 23. ДРУГИ СРПСКИ УСТАНАК
 24. СРБИЈА КАО АУТОНОМНА КНЕЖЕВИНА
 25. АПСОЛУТИЗАМ  КНЕЗА МИЛОША 1830./39.
 26. ЦРНА ГОРА У ДОБА ВЛАДИКА
 27. СРБИ У ЈУЖНОЈ УГАРСКОЈ У 1848./49.

 

3. ПР.-МАТ.     /     4. ДР.-ЈЕЗ.      СМЕР

 

 1. УЈЕДИЊЕЊЕ НЕМАЧКЕ
 2. УЈЕДИЊЕЊЕ ИТАЛИЈЕ
 3. ФРАНЦУСКА У 19. И ПОЧЕТКОМ 20.В.
 4. ЕНГЛЕСКА У 19. И ПОЧЕТКОМ 20.В.
 5. ГРАЂАНСКИ РАТ У САД И ЊИХОВ РАЗВОЈ
 6. РУСИЈА У 19. И ПОЧЕТКОМ 20.В.
 7. КНЕЗ МИХАИЛО ОБРЕНОВИЋ
 8. СРБИЈА ОД 1868. ДО 1878.
 9. СРБИЈА ОД 1878. ДО 1889.
 10. КРАЉ АЛЕКСАНДАР ОБРЕНОВИЋ
 11. КРАЉ ПЕТАР КАРАЂОРЂЕВИЋ
 12. ЦРНА ГОРА-КНЕЗ ДАНИЛО, КРАЉ НИКОЛА
 13. БАЛКАНСКИ РАТОВИ
 14. ПРВИ СВЕТСКИ РАТ
 15. СРБИЈА И ЦРНА ГОРА У ПРВОМ СВ. РАТУ
 16. РАД НА СТВАРАЊУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ДРЖАВЕ
 17. ФАШИЗАМ У ИТАЛИЈИ
 18. НАЦИЗАМ У НЕМАЧКОЈ
 19. РУСИЈА ИЗМЕЂУ 2 РАТА
 20. БРИТАНИЈА,ФРАНЦУСКА,САД, ШПАНИЈА ИЗМЕЂУ 2 РАТА
 21. КРАЉЕВИНА СХС ОД 1918. ДО 1929.
 22. ЈУГОСЛАВИЈА ОД 1929. ДО 1934.
 23. ЈУГОСЛАВИЈА ОД 1934. ДО 1941.
 24. НАПАД НА ЈУГОСЛАВИЈУ 1941. И ПОДЕЛА
 25. ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ ДО 1943.
 26. ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ ОД 1943.ДО 1945.
 27. ЈУГОСЛАВИЈА У ДРУГОМ СВЕТСКОМ РАТУ
 28. СВЕТ ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА—ПОДЕЛЕ
 29. СТВАРАЊЕ НОВЕ ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ДРЖАВЕ ПОСЛЕ 2. СВ. РАТА
 30. СУКОБ ЈУГОСЛАВИЈЕ СА ИНФОРМБИРООМ

 

 

 Српски језик и књижевност

 

ПИТАЊА ЗА ВАНРЕДНЕ И ПОПРАВНЕ ИСПИТЕ

 

1. разред

 

Проучавање књижевног дела

1.      Подела књижевности

2.      Одлике књижевних родова (лирика, епика, драма)

3.      Анализа Софоклове трагедије „Антигона“

4.      Анализа народне баладе „Хасанагиница“

5.      Структура епског дела (на примеру епске песме „Бановић Страхиња“)

6.      Одлике приповетке (на примеру приповетке Лазе Лазаревића „Први пут с оцем на јутрење“)

 

Књижевност старог века

1.      Хомер: „Илијада“ (увод у структуру спева, ток радње, ликови)

2.      „Еп о Гилгамешу“ (анализа 8.плоче)

 

Средњовековна књижевност

1.      Одлике и подела средњовековне књижевности

2.      Почеци словенске писмености – рад Ћирила и Методија

3.      Прва словенска писма и рецензије

4.      Српска средњовековна биографија - Сава Немањић: „Житије светог Симеона“

5.      Деспот Стефан Лазаревић: „Слово љубве“

6.      Јефимија: „Похвала кнезу Лазару“

 

Народна (усмена) књижевност

1.      Подела народне књижевности на родове и врсте

2.      Анализа народне лирске песме „Српска дјевојка“

3.      Анализа народне епске песме „Ропство Јанковић Стојана“

4.      Анализа народне епске песме „Диоба Јакшића“

5.      Подела народне прозе

 

Хуманизам и ренесанса

1.      Одлике ренесансне књижевности у Европи и код нас

2.      Франческо Петрарка: „Канцонијер“ (избор)

3.      Виљем Шекспир: „Ромео и Јулија“ (анализа трагедије)

 

Класицизам

1.      Молијер: „Тврдица“

 

Српски језик

1.      Књижевни језици на јужнословенском језичком подручју до 19. века

2.      Гласовне алтернације (палтализација, сибиларизација, непостојано а, једначење сугласника по звучности, једначење сугласника по месту творбе, прелазак л у о, губљење сугласника)

 

 

 

2. разред

 

Просветитељство

1.      Доситеј Обрадовић: „Писмо Харалампију“ (просветитељске идеје)

2.      Доситеј Обрадовић: „Живот и прикљученија“ (мотиви и поуке)

 

Сентиментализам и класицизам

1.      Јован Стерија Поповић: „Тврдица“ („Кир Јања“) – анализа комедије

 

Романтизам

1.      Основна обележја романтизма

2.      А.С.Пушкин: „Евгеније Оњегин“ (роман у стиховима, романтичарски јунак)

3.      Џ.Г.Бајрон: „Путовање Чајлда Харолда“ (анализа поеме)

4.      Вук С. Караџић – рад на сакупљању народних умотворина

5.      Вук С. Караџић – први српски критичар и полемичар

6.      П.П.Његош: „Горски вијенац“ (историјска основа, композиција дела)

7.      П.П.Његош: „Горски вијенац“ (ликови)

8.      Бранко Радичевић: „Кад млидија умрети“ (анализа песме)

9.      Ђура Јакшић: „На Липару“ (анализа песме „Вече“или „Поноћ“)

10.  Ј.Ј.Змај: „Ђулићи“ и „Ђулићи увеоци“ (анализа песама)

11.  Лаза Костић: „Међу јавом и мед сном“ (анализа песме)

 

Реализам

1.      Основна обележја реализма и представници

2.      Оноре де Балзак: „Чича Горио“ (анализа романа)

3.      Н.В.Гогољ: „Ревизор“ (структура Гогољеве комедије, ликови)

4.      Милован Глишић: „Глава шећера“ (анализа приповетке)

5.      Лаза Лазаревић: „Ветар“ (анализа приповетке)

6.      Радоје Домановић: „Данга“ (анализа приповетке)

7.      Бранислав Нушић: „Народни посланик“ (анализа комедије)

 

Лектира

      1.  Л.Н. Толстој: „Ана Карењина“ (анализа приповетке)

      2 . Драгослав Михајловић: „Кад су цветале тикве“

 

Српски језик

1.      Врсте речи – именице, заменице, придеви, бројеви, глаголи, предлози,  

            прилози, узвици, везници и речце

 

3. разред

 

Модерна

1.      Одлике парнасизма, симболизма и импресионизма

2.      Шарл Бодлер: „Албатрос“ (анализа песме)

3.      А.П.Чехов: „Ујка Вања“ (анализа драме, ликови)

4.      Алекса Шантић: „Вече на шкољу“ (анализа песме)

5.      Јован Дучић: „Јабланови“ (анализа песме)

6.      Милан Ракић: „Искрена песма“ или „Јасика“ (анализа песме)

7.      Владислав Петковић Дис: „Можда спава“ (анализа песме)

8.      Борислав Станковић: „Коштана“ (анализа драме, ликови)

9.      Борислав Станковић: „Нечиста крв“ (тема, композиција романа, ликови)

 

Међуратна књижевност

1.      Одлике експресионизма, футуризма и надреализма

2.      Ф.Г.Лорка: „Романса месечарка“ (анализа песме)

3.      Душан Васиљев: „Човек пева после рата“ (анализа песме)

4.      Милутин Бојић: „Плава гробница“ (анализа песме)

5.      Иво Андрић: „Ex Ponto“ (анализа дела)

6.      Милош Црњански: „Суматра“ (анализа песме)

7.      Милош Црњански: „Сеобе I“ (тематски слојеви романа, ликови, композиција)

8.      Исидора Секулић: „Госпа Нола“ (анализа приповетке)

 

Лектира

1.      Ф.Кафка: „Процес“ (одлике модерног романа, лик Јозефа К.)

2.      Иво Андрић: „На Дрини ћуптија“ (композиција хронике, тематски слојеви, ликови)

 

Српски језик

1.      Грађење речи – основни појмови о деривацији (извођењу) речи

2.      Основни појмови о грађењу сложеница

3.      Основни појмови о терминологији и терминима

4.      Појам и врсте синтагми

5.      Основне конструкције предикатске реченице

6.      Безличне реченице

7.      Реченице са сложеним предикатом

8.      Апозитив и апозиција

 

 

4. разред

 

Савремена поезија

1.      Миодраг Павловић: „Научите пјесан“ (анализа песме)

2.      Васко Попа: „Каленић“ (анализа песме)

3.      Васко Попа: „Манасија“ (анализа песме)

4.      Десанка Максимовић: „Тражим помиловање“ (избор)

 

Савремена проза

1.      Албер Ками: „Странац“ (апсурд и отуђење Камијевог јунака)

2.      Иво Андрић: „Проклета авлија“ (приче и приповедачи, структура романа, симболи)

3.      Меша Селимовић: „Дервиш и смрт“ (одлике романа-исповести, лик Ахмеда Нурудина)

4.      Добрица Ћосић: „Корени“ (историјско и модерно у роману, тема, ликови)

 

 

Савремена драма

1.      Семјуел Бекет: „Чекајући Годоа“ (одлике антидраме)

2.      Бертолд Брехт: „Мајка Храброст и њена деца“ (одлике епског позоришта)

 

Лектира

1.      Виљем Шекспир: „Хамлет“ (анализа трагедије)

2.      Јохан Волфганг Гете: „Фауст“ (тема, структура драме, лик и симболика Фауста)

3.      Ф.М.Достојевски: „Злочин и казна“ (тема, структура романа, ликови)

 

Српски језик

1.      Независне реченице – обавештајне, упитне, жељне, заповедне и узвичне

2.      Напоредни односи међу независним реченицама унутар сложене: саставни, раставни, супротни, искључни, закључни и градациони

3.      Систем зависних реченица – изричне, условне, односне, допусне, месне, намерне, временске, поредбене, узрочне, последичне

4.      Значења глаголских облика (презент, перфекат, футур, аорист, имперфекат, плусквамперфекат, императив, потенцијал, футур II)

 

 

Ликовна култура

 

1.       Шта је уметност?  Уметност у простору, уметност у времену

2.       Основни закони архитектуре

3.       Тродимензионално обликовање.  Вајање.  Видови скулптуре и материјали.  Проблеми скулптуралног обликовања

4.       Ликовни елементи.  Композиција ликовног дела

5.       Сликарске и цртачке технике.  Графичке технике

6.       Појава уметничког стварања и уметност праисторије

7.       Уметност старог Египта

8.       Уметност Месопотамије

9.       Уметност Персије

10.   Боја као средство израза у ликовним уметностима

11.   Античка грчка уметност 

12.   Хеленистичка уметност

13.   Уметност Етрураца

14.   Уметност старог Рима

15.   Светло и сенка као елементи сликарског и скулптурног обликовања.  Односи светлости и сенке на посматраном мотиву.  Боја.  Валер

16.   Старохришћанска уметност

17.   Уметност у доба сеобе народа

18.   Романички стил у уметност

19.   Готички стил у уметности

20.   Исламска уметност

21.   Уметност стећака 

22.   Византијска уметност

23.   Рашка уметност

24.   Српска уметност између 1300-1371. год.

25.   Моравска уметност

26.   Сликарство икона и минијатура

27.   Делови православног хиршћанског храма

28.   Распоред декора у православним хришћанским храмовима

29.   Поствизантијска уметност у нашим крајевима

30.   Уметност ренесансе у Италији

31.   Уметност ренесансе у Низоземској

32.   Ренесансна уметност у Немачкој

33.   Ренесансна уметност у градовима Приморја

34.   Уметност маниризма 

35.   Фотографија, филм и цртани филм

36.   Барокна уметност у Италији, Шпанији, Француској, Холандији, Фландрији и код нас

37.   Уметност 19. века (правци, стилске карактеристике)

38.   Неокласицизам у Европи и код нас

39.   Романтизам у Европи и код нас

40.   Реализам

41.   Увод у модерну уметност.  Импресионизам

42.   Постимпресионизам

43.   Модерна уметност 20. века

44.   Фовизам

45.   Експресионизам

46.   Кубизам

47.   Футуризам

48.   Беспредметна уметност

49.   Дадаизам и надреализам

50.   Модерна архитектура

51.   Модерна скулптура

52.   Поетски реализам 

53.   Социјални реализам

54.   Савремена уметност.  Енформел или апстрактни експресионизам

55.   Оптичка уметност (оп-арт)

56.   Кинетичка уметност

57.   Минимална уметност

58.   Асамблаж или нови реализам

59.   Хепенинг

60.   Поп-арт (популарна уметност)

61.   Концептуална уметност.  Ленд арт.  Боди арт.  Нова фигурација.  Арт брут

62.   Народна уметност

 

 

Географија

 

– прва година

1.      Светско Море и подела

2.      Орогени покрети (вертикални и хоризонтални)

3.      Речна ерозија

4.      Климатски елементи (ветар, падавине, ваздушни притисак, влажност ваздух, облачност, сунчева радијација, трајање сучевог сјаја, температура)

5.      Абразија

6.      Епирогени покрети

7.      Седиментне стене

8.      Климатски појасеви на Земљи

9.      Земљотреси

10.  Крашка ерозија

11.  Магматске стене

12.  Језера

13.  Вулканизам и типови вулкана

14.  Акумулативни речни облици

15.  Облик Земље и кретања земље

16.  Структура атмосфере

17.  Температура ваздуха

18.  Постанак Земље и Сунчевог система

19.  Глацијална ерозија

20.  Еолска ерозија

21.  Метаморфне стене

22.  Геолошки развој Земље (Кенозоик, Палеозоик, Мезозик)

23.  Кретање морске воде

24.  Физичке и хемијске особине морске воде

25.  Дефиниција, појам и подела географије

26.  Климатски појасеви на Земљи

27.  Реке (речни ситем, мрежа, слив)

28.  Хоризонтални распоред биљних заједница и животињског света (травнате области, пустиње, шуме, тундра)

29.  Ваздушне масе и ваздушни фронтови

30.  Човек и клима


 

 

Испитна питања из географије - другa годинa

1.      Математички елементи карте

2.      Географски елементи карте

3.      Градска насеља

4.      Политичка карта Азије

5.      Политичка карта Европе

6.      Политичка карта Африке

7.      Кина

8.      Јапан

9.      Економско географске одлике Русије

10.  Географске одлике Латинске Америке

11.  Привредне одлике Африке

12.  Сеоска насеља

13.  Структура становништва

14.  Картографски метод у географији

15.  Становништво Африке

16.  Распоред становништва на Земљи

17.  Становништво Европе

18.  Појам и својства државе

19.  Економско географске одлике Азије

20.  Економско географске одлике Европе

21.  Аутралија и Океанија

22.  Становништво Латинске Америке

23.  Природне одлике Африке

24.  Еконосмко географске одлике Англоамерике

25.  Становништво Англоамерике

26.  Становништво Азије

27.  Предмет, подела и значај друштвене географије

28.  Кутруни и животни стандард становништва

29.  Становништво Аустралије

30.  Становништво и култура Русије


 

 

Испитна питања из географије - трећа година

 

1.      Балканско полуострво

2.      Шумадија

3.      Велико Поморавље

4.      Јужно Поморавље

5.      Западно Поморавље

6.      Војводина

7.      Косово и Метохија

8.      Источна Србија

9.      Стари Влах и Рашка

10.  Језера

11.  Црноморски речни слив

12.  Границе, положај и величина Србије

13.  Енергетика

14.  Елементи и фактори климе

15.  Земљорадња

16.  Земљиште

17.  Динарске планине

18.  Подрињско-ваљевско-шабачка регија

19.  Родопске планине

20.  Саобраћај

21.  Трговина

22.  Рударство

23.  Градска насеља

24.  Сеоска насеља

25.  Биљни и животињски свет

26.  Туризам

27.  Панонска низија

28.  Сточарство, лов и риболов

29.  Становништво (структура, миграције, насељавање)

30.  Пољопривреда

 

 

ХЕМИЈА  

 

I ГОДИНА (природно-математички смер)

Литературa:

Општа хемија за први разред средње школе (М.Ракочевић; Р.Хорват)

Збирка задатака из опште и неорганске хемије  (Р.Николајевић; М.Шурјановић)

 

1. врста супстанце (елементи  и  једињења- писање формула)

2. ЧЕСТИЦЕ КОЈЕ ИЗГРАЂУЈУ СУПСТАНЦЕ (МОЛЕКУЛИ; АТОМИ; ЈОНИ)

3. структура атома  (изотопи)

4. енергетски нивои ЕЛЕКТРОНА

5. ЕНЕРГЕТСКИ ПОДНИВОИ електрона

6. АТОМСКЕ орбитале

7. ПАУЛИЈЕВ ПРИНЦИП ИСКЉУЧЕЊА

8. ХУНДОВО ПРАВИЛО

9. електронска конфигурација (ГРУПЕ И ПЕРИОДЕ)

10. електронска конфигурација (ВАЛЕНТНИ ЕЛЕКТРОНИ; ЛУИСОВИ СИМБОЛИ)

11. ИЗГРАДЊА ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА

12. енергија јонизације

13. афинитет према електрону

14. ЕЛЕКТРОНЕГАТИВНОСТ

15. периодичне особине елемената

16. ТИПОВИ ХЕМИЈСКИХ ВЕЗА

17. ковалентна веза

18. НЕПОЛАРНА ВЕЗА

19. ДИПОЛНИ МОМЕНАТ

20. ПОЛАРНА ВЕЗА

21. поларност молекула

22. јонска веза

23. водонична веза

24. мол (стехиометријска израчунавања)

25. моларна маса (стехиометријска израчунавања)

26. МОЛАРНА ЗАПРЕМИНА (стехиометријска израчунавања)

27. енергетске промене у хемијским реакцијама

28. ЕНТАЛПИЈА

29. ЕГЗОТЕРМНЕ ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ

30. ЕНДОТЕРМНЕ ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ

31. ЕНЕРГИЈА АКТИВАЦИЈЕ  (КАТАЛИЗАТОР)

32. брзина хемијске реакције

33. ЗАКОН О ДЕЈСТВУ МАСА

34. хемијска равнотежа

35.КОНСТАНТА РАВНОТЕЖЕ

36. ЛЕ ШАТЕЉЕОВ ПРИНЦИП

37. дисперзни системи

38. растворљивост (ИЗРАЧУНАВАЊА)

39. електролитИ

40. електролитичка дисоцијација КИСЕЛИНА И БАЗА

41. ЕЛЕКТРОЛИТИЧКА ДИСОЦИЈАЦИЈА СОЛИ

42. КОНЦЕНТРАЦИЈА РАСТВОРА

43. ПРОЦЕНТНА концентрација раствора (МАСЕНИ УДЕО-ИЗРАЧУНАВАЊА)

44. МОЛАРНА КОНЦЕНТРАЦИЈА РАСТВОРА (ИЗРАЧУНАВАЊА)

45. степен ДИСОЦИЈАЦИЈЕ

46. константа дисоцијације

47. јаки и слаби електролити

48. јонске реакције

49. аренијусова теорија киселина И БАЗА

50. протолитичка теорија КИСЕЛИНА И база

51. протолитичка равнотежа у води   (Ph вредност)

52. јачина киселина и  база

53. хидролиза

54. основни појмови о редокс –реакцијама

55. ОКСИДАЦИОНИ БРОЈ

56. оксидација (ОКСИДАЦИОНА СРЕДСТВА)

56. редукција (РЕДУКЦИОНА СРЕДСТВА)

57. састављање једначина оксидо-редукционих реакција

58. напонски низ метала

59. ЈАЧИНА РЕДУКЦИОНИХ СРЕДСТАВА  (напонски низ метала)

60. електролиза

 

 

 

ПИТАЊА ИЗ ХЕМИЈЕ  

I ГОДИНА       (ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР)

Литература:

Општа хемија за први разред средње школе (С. Ђукић.Р.Николајевић М.Шурјановић)

Неорганска хемија за  I и II разред средње школе (М.Јоветић)

1. врсте супстанци (писање формула)

2. елементи и једињења (писање формула)

3. мол (стехиометријска израчунавања)

4. моларна маса  (стехиометријска израчунавања)

5. моларна запремина (стехиометријска израчунавања)

6. структура атома (изотопи)

7. енергетски нивои електрона

8. енергетски поднивои електрона

9. атомске орбитале

10. паулијев принцип и хундово правило

11. електронска конфигурација

12. изградња периодног система

13. енергија јонизације и афинитет према електрону

14. типови хемијских веза

15. ковалентна веза

16. поларност везе

17. поларна и неполарна ковалентна веза

18. поларност молекула

19. јонска веза

20. формирање ковалентне и јонске везе (луисова теорија)

21. енергетске промене при хемијским реакцијама

22. егзотермне хемијске реакције

23. ендотермне хемијске реакције

24. брзина хемијске реакције

25. повратне и неповратне хемијске реакције

26. хемијска равнотежа

27. дисперзни системи

28. растворљивост

29. ПРОЦЕНТНА концентрација раствора (МАСЕНИ УДЕО-ИЗРАЧУНАВАЊА)

30. МОЛАРНА КОНЦЕНТРАЦИЈА РАСТВОРА (ИЗРАЧУНАВАЊА)

31. електролити; електролитичка дисоцијација

32. јаки и слаби електролити

33. аренијусова теорија киселина И БАЗА

34. протолитичка теорија КИСЕЛИНА И база

35. протолитичка равнотежа у води   (Ph вредност)

36. јачина киселина и  база

37. основни појмови о редокс –реакцијама

38. оксидација и редукција (ОКСИДАЦИОНА и редукциона СРЕДСТВА)

39. састављање једначина оксидо-редукционих реакција

40. напонски низ метала

41. електролиза

42. општа својства неметала

43. општа својства метала

43. водоник

44. једињења водоника

45. елементи  Ia групе периодног система

46. најважнија једињења натријум и калијума

47. елементи  IIa групе периодног система 

48. најважнија једињења магнезијума и калцијума

49. алуминијум

50. амфотерност алуминијума

51. прелазни метали

52. производња гвожђа

53. хром и манган

54. бакар и сребро

55. цинк и жива

56. угљеник и  силицијум

57. азот (највАЖнија једињења)

58. фосфор (најваЖнија једињења)

59. кисеоник и сумпор

60. халогени елементи

 

 

ПИТАЊА ИЗ ХЕМИЈЕ  

II ГОДИНА (ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР)

Литература:

 Неорганска хемија за други разред средње школе (Р. Хорват)

Збирка задатака из опште и неорганске хемије (Р. Николајевић, М. Шурјановић)

Хемијски практикум за II разред гимназије (С.Нешић, М.Jоветић)

 

 

 

1. водоник (налажење, добијање, својства)

2. једињења водоника

3. вОДА (својства)

4. сВОЈСТВА ЕЛЕМЕНАТА Ia ГРУПЕ

5. добијање натријума и калијума

6. једињења алкалних метала

7. натријум-хидроксид (добијање, својства, примена)

8. натријум-kарбонат (добијање, својства, примена)

9. својства елемената IIa групе

10. добијање калцијума и магнезијума

11. ЈЕДИЊЕЊА КАЛЦИЈУМА (гашени и негашени креч; гипс)

12. магнезијум и његова ЈЕДИЊЕЊА

13.  елементи IIIа ГРУПЕ (општа својства)

14.  алуминијум      (амфотерност, добијање, особине)

15.  једињења алуминијума

16. елементи IVa групе (општа својства)

17. оксиди и киселине елемената IVa групе

18.  једињења угљеника

19.  добијање силицијума

20.  силицијум и једињења силицијума

21.  ДОБИЈАЊЕ ОЛОВА и калаја

22.  олово и његова једињења

23.  калај и његова једињења

24.  елементи Va групе (општа својства)

25. амонијак   (…својства, добијање)

26. ОКСИДИ АЗОТА

27. азотна киселина

28.  производња фосфора и његова својства

29.  оксиди фосфора и њихова својства

30.  киселине фосфора

31.  елементи VIa групе (општа својства)

32.  добијање кисеоника

33.  једињења кисеоника

34.  једињења сумпора

35.  киселине сумпора

36. елементи VIIa групе (општа својства)

37.  једињења халогених елемената

38.  хлор и једињења хлора

39.  флуор (опште особине)

40.  киселине хлора

41.  јод и бром (својства)

42. кисеоничне киселине халогених елемената

43. прелазни метали  (….општа својства)

44. принцип производње прелазних метала

45. грађење комплексних једињења

46. ПРОИЗВОДЊА ГВОЖЂА

47.  оксиди гвожђа

48.  кобалт и никал

49.  МАНГАН И ЈЕДИЊЕЊА МАНГАНА

50.  производња мангана

51.  ХРОМ И ЈЕДИЊЕЊА ХРОМА

52.  једињења хрома и мангана

53.  бакар (својства)

54.  сребро (призводња)

55.  једињења бакра и сребра

56.  једињења цинка и живе

57. жива (својства ,једињења, примена)

58.  цинк      (амфотерност, својства)

59.  ПРОИЗВОДЊА цинка

60. примена прелазних метала и њихових једињења

 

 


 

 

ПИТАЊА ИЗ ХЕМИЈЕ  

II ГОДИНА (ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР)

Литература:

Органска хемија (Р. Марковић ; В. Павловић)

1. структура и класификација органских једињења

2  ВРСТЕ ОРГАНСКИХ РЕАКЦИЈА

3.  ИЗОМЕРИЈА

4.  НАЛАЖЕЊЕ, ДОБИЈАЊЕ И ПРИМЕНА алканА    

5.  хемијска својства алкана  

6. НАЛАЖЕЊЕ, ДОБИЈАЊЕ И ПРИМЕНА АЛКЕНА

7. хемијска својства алкена

8. НАЛАЖЕЊЕ И ДОБИЈАЊЕ АЛКИНА

9. хемијска својства алкина

10.  ХЕМИЈСКА СВОЈСТВА АЛКАДИЕНА

11. ПОЛИМЕРИЗАЦИЈА ДИЕНА-ДОБИЈАЊЕ КАУЧУКА

12. РЕАКТИВНОСТ ЦИКЛОАЛКАНА

13. СТРУКТУРА, НАЛАЖЕЊЕ И ДОБИЈАЊЕ АРЕНА

14. хемијска својства АРЕНА

15. алкил халогениди

16.  КЛАСИФИКАЦИЈА, СТРУКТУРА И НОМЕНКЛАТУРА КИСЕОНИЧНИХ ОРГАНСКИХ ЈЕДИЊЕЊА

17. СТРУКТУРА, НОМЕНКЛАТУРА И ПОДЕЛА АЛКОХОЛА

18. ДОБИЈАЊЕ МОНОХИДРОКСИЛНИХ АЛКОХОЛА

19. хемијска својства монохидроксилних алкохола

20. ХЕМИЈСКА СВОЈСТВА ФЕНОЛА

21. етри

22. НАЛАЖЕЊЕ И ДОБИЈАЊЕ АЛДЕХИДА

23. НАЛАЖЕЊЕ И ДОБИЈАЊЕ КЕТОНА

24. хемијска својства алдехида

25. ХЕМИЈСКА СВОЈСТВА КЕТОНА

26. СТРУКТУРА, НОМЕНКЛАТУРА И ПОДЕЛА КАРБОКСИЛНИХ КИСЕЛИНА

27. ДОБИЈАЊЕ МОНОКАРБОКСИЛНИХ КИСЕЛИНА

28. хемијска својства монокарбоксилних киселина

29. ГРАЂЕЊЕ СОЛИ КАРБОКСИЛНИХ КИСЕЛИНА

30. деривати карбоксилних киселина

31. ХЛОРИДИ, АМИДИ  и АНХИДРИДИ КАРБОКСИЛНИХ КИСЕЛИНА

32. ДОБИЈАЊЕ ЕСТАРА

33. ХЕМИЈСКА СВОЈСТВА ЕСТАРА

34. ОРГАНСКА АЗОТНА ЈЕДИЊЕЊА

35. нитро једињења

36. ДОБИЈАЊЕ и ХЕМИЈСКА СВОЈСТВА АМИНА

37. масти

38.      УЉА

39. сапонификација

40. сапуни и детергенти

41. СТРУКТУРА И ПОДЕЛА УГЉЕНИХ ХИДРАТА

42. АЛДОЗЕ  и КЕТОЗЕ (циклични обик)

43. моносахариди (СТРУКТУРА И  ОСОБИНЕ)

44. РИБОЗА, ГЛУКОЗА И ФРУКТОЗА

45. ДИСАХАРИДИ (СТРУКТУРА И ОСОБИНЕ)

46.  САХАРОЗА

47. ПОЛИСАХАРИДИ (СТРУКТУРА И ОСОБИНЕ)

48. ЦЕЛУЛОЗА (СТРУКТУРА)

49. СКРОБ (СТРУКТУРА)

50. амино киселине

51. значај и КЛАСИФИКАЦИЈА ПРОТЕИНА

52. ТРОДИМЕНЗИОНАЛНА СТРУКТУРА ПРОТЕИНА

53. ензими

54.АЗОТНЕ БАЗЕ КОЈЕ УЛАЗЕ У САСТАВ ДНК И РНК

55. нуклеотиди и нуклеозиди

56.СТРУКТУРА, ОСОБИНЕ И ФУНКЦИЈА  ДНК и РНК

   57.алкалоиди и антибиотици

   58.СТРУКТУРА, ФУНКЦИЈА  И ПОДЕЛА ВИТАМИНА

   59.СТРУКТУРА, ФУНКЦИЈА И ПОДЕЛА хормонА

60 СИНТЕТИЧКИ И природни полимери

 

 

ПИТАЊА ИЗ ХЕМИЈЕ  

III ГОДИНА (ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР)

Литература:

Хемија за трећи разред гимназије (А. Стоиљковић)

Збирка задатака из хемије за III и  VI разред гимназије (Ј.Чанади,В.Попсавин)

 

 

 

 

 

1.  СТРУКТУРА ОРГАНСКИХ МОЛЕКУЛА- ХИБРИДИЗАЦИЈА

2.  класификација органских једињења

3   ВРСТЕ ОРГАНСКИХ РЕАКЦИЈА

4.  РЕАКЦИЈЕ ОКСИДАЦИЈЕ И РЕДУКЦИЈЕ У ОРГАНСКОЈ ХЕМИЈИ

5.  ИЗОМЕРИЈА-ВРСТЕ СТРУКТУРНИХ ИЗОМЕРА

6.  ИЗОМЕРИЈА-ОПТИЧКИ И ГЕОМЕТРИЈСКИ ИЗОМЕРИ

7.  СТРУКТУРА И НОМЕНКЛАТУРА АЛИФАТИЧНИХ УГЉОВОДОНИКА

8.  НАЛАЖЕЊЕ И ДОБИЈАЊЕ алканА    

9.  хемијска својства алкана  

10. НАЛАЖЕЊЕ И ДОБИЈАЊЕ АЛКЕНА

11. хемијска својства алкена

12. ПОЛИМЕРИЗАЦИЈА АЛКЕНА

13. НАЛАЖЕЊЕ И ДОБИЈАЊЕ АЛКИНА

14. хемијска својства алкина

15.  ХЕМИЈСКА СВОЈСТВА АЛКАДИЕНА

16. ПОЛИМЕРИЗАЦИЈА ДИЕНА-ДОБИЈАЊЕ КАУЧУКА

17. РЕАКТИВНОСТ ЦИКЛОАЛКАНА

18. СТРУКТУРА, НАЛАЖЕЊЕ И ДОБИЈАЊЕ АРЕНА

19. хемијска својства АРЕНА

20. ФИЗИЧКА СВОЈСТВА УГЉОВОДОНИКА

21. ПРИМЕНА И ЗНАЧАЈ УГЉОВОДОНИКА

22.  ДОБИЈАЊЕ ХАЛОГЕНИХ ДЕРИВАТА УГЉОВОДОНИКА

23. хемијска својства халогених деривата угљоводоника

24.  КЛАСИФИКАЦИЈА, СТРУКТУРА И НОМЕНКЛАТУРА КИСЕОНИЧНИХ ОРГАНСКИХ ЈЕДИЊЕЊА

25. ПРИМЕНА И ЗНАЧАЈ КИСЕОНИЧНИХ ОРГАНСКИХ ЈЕДИЊЕЊА

26. СТРУКТУРА, НОМЕНКЛАТУРА И ПОДЕЛА АЛКОХОЛА

27.   ДОБИЈАЊЕ МОНОХИДРОКСИЛНИХ АЛКОХОЛА

28. хемијска својства монохидроксилних алкохола

29. ДОБИЈАЊЕ И РЕАКТИВНОСТ полихидроксилниХ алкохолА

30. АРОМАТИЧНИ АЛКОХОЛИ

31. ХЕМИЈСКА СВОЈСТВА ФЕНОЛА

32. ФИЗИЧКА СВОЈСТВА КИСЕОНИЧНИХ ОРГАНСКИХ ЈЕДИЊЕЊА

33. ДОБИЈАЊЕ  И ПРИМЕНА ЕТАРА

34. ХЕМИЈСКЕ ОСОБИНЕ ЕТАРА

35. НАЛАЖЕЊЕ И ДОБИЈАЊЕ АЛДЕХИДА

36. НАЛАЖЕЊЕ И ДОБИЈАЊЕ КЕТОНА

37. СТРУКТУРА И физичка СВОЈСТВА КАРБОНИЛНИХ ЈЕДИЊЕЊА

38. хемијска својства алдехида

39. ХЕМИЈСКА СВОЈСТВА КЕТОНА

40. РЕАКЦИЈЕ АДИЦИЈЕ КАРБОНИЛНИХ ЈЕДИЊЕЊА

41. ОКСИДАЦИЈА И РЕДУКЦИЈА КАРБОНИЛНИХ ЈЕДИЊЕЊА

42. СТРУКТУРА, НОМЕНКЛАТУРА И ПОДЕЛА КАРБОКСИЛНИХ КИСЕЛИНА

43. ФИЗИЧКА СВОЈСТВА И КИСЕЛОСТ КАРБОКСИЛНИХ КИСЕЛИНА

44. ДОБИЈАЊЕ МОНОКАРБОКСИЛНИХ КИСЕЛИНА

45. хемијска својства монокарбоксилних киселина

46. ГРАЂЕЊЕ СОЛИ КАРБОКСИЛНИХ КИСЕЛИНА

47. поликарбоксилне киселине

48. деривати карбоксилних киселина

49. ХЛОРИДИ карбоксилних киселина

50.  АНХИДРИДИ КАРБОКСИЛНИХ КИСЕЛИНА

51. ДОБИЈАЊЕ ЕСТАРА

52. ХЕМИЈСКА СВОЈСТВА ЕСТАРА

53. АМИДИ КАРБОКСИЛНИХ КИСЕЛИНА

54. ОРГАНСКА АЗОТНА ЈЕДИЊЕЊА

55. нитро једињења

56. ДОБИЈАЊЕ аминА

57. ХЕМИЈСКА СВОЈСТВА АМИНА

58. ИНДУСТРИЈСКИ ВАЖНА ОРГАНСКА АЗОТНА ЈЕДИЊЕЊА

59. органска сумпорна једињења

60. хетероциклиЧна једињења

 

ПИТАЊА ИЗ ХЕМИЈЕ  

IV ГОДИНА (ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР)

Литература:

Хемија за четврти разред гимназије (Ј. Петровић, С. Велимировић)

Збирка задатака из хемије за III и  IV разред гимназије(Ј.Чанади, В.Попсавин)

 

1. СТРУКТУРА И ПОДЕЛА УГЉЕНИХ ХИДРАТА

2. ЕПИМЕРНИ И АНОМЕРНИ ШЕЋЕРИ

3. АЛДОЗЕ (ПОЛУАЦЕТАЛИ)

4. КЕТОЗЕ (ПОЛУКЕТАЛИ)

5. моносахариди (СТРУКТУРА И  ОСОБИНЕ)

6. РИБОЗА, ГЛУКОЗА И ФРУКТОЗА

7. ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ МОНОСАХАРИДА

8. ДИСАХАРИДИ (СТРУКТУРА И ОСОБИНЕ)

9. ЛАКТОЗА

10. САХАРОЗА

11. ПОЛИСАХАРИДИ (СТРУКТУРА И ОСОБИНЕ)

12. ЦЕЛУЛОЗА (СТРУКТУРА)

13. СКРОБ (СТРУКТУРА)

14. СТРУКТУРА И ПОДЕЛА ЛИПИДА

15. ОСАПУЊИВИ ЛИПИДИ (СТРУКТУРА; ПОДЕЛА; масне киселине)

16. МАСТИ И УЉА

17. САПОНИФИКАЦИЈА

18. САПУНИ И ДЕТЕРЏЕНТИ

19. ФОСФОЛИПИДИ

20. ЛЕЦИТИН И КЕФАЛИН

21. СФИНГОЛИПИДИ

22. НЕОСАПУЊИВИ ЛИПИДИ (СТРУКТУРА; ПОДЕЛА)

23. СТЕРОИДИ (ОПШТЕ ОСОБИНЕ)

24. СТЕРОЛИ

25. ЖУЧНЕ КИСЕЛИНЕ

26. ХОЛЕСТЕРОЛ И ВИТАМИН d2

27. СТЕРОИДНИ ХОРМОНИ

28. СТРУКТУРА И ПОДЕЛА АМИНОКИСЕЛИНА

29. ОСОБИНЕ АМИНО-КИСЕЛИНА (ИЗОЕЛЕКТРИЧНА ТАЧКА)

30. ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ АМИНО-КИСЕЛИНА

31. СТРУКТУРА И ГРАЂЕЊЕ ПЕПТИДНЕ ВЕЗЕ

32. СТРУКТУРА И ОСОБИНЕ  ПРОТЕИНА

33.  Олигопептиди и полипептиди

34. КЛАСИФИКАЦИЈА ПРОТЕИНА

35. ТРОДИМЕНЗИОНАЛНА СТРУКТУРА ПРОТЕИНА

36. СТРУКТУРА И МЕХАНИЗАМ ДЕЛОВАЊА ЕНЗИМА

37.  РЕГУЛАЦИЈА ЕНЗИМСКЕ АКТИВНОСТИ И АНТИТЕЛА

38.  АЗОТНЕ БАЗЕ КОЈЕ УЛАЗЕ У САСТАВ ДНК И РНК

39.  нуклеотиди и нуклеозиди

40.  СТРУКТУРА, ОСОБИНЕ И ФУНКЦИЈА  ДНК

41.  структура и функција РНК

42.  ГЕНЕТСКА ШИФРА

43.  БИОСИНТЕЗА ПРОТЕИНА

44.  алкалоиди

45.  антибиотици

46.  СТРУКТУРА, ФУНКЦИЈА  И ПОДЕЛА ВИТАМИНА

47.  витамини растворни у мастима

48.  витамини растворни у води

49.  СТРУКТУРА, ФУНКЦИЈА И ПОДЕЛА хормонА

50.  ОСНОВИ МЕТАБОЛИЗМА

51.  катаболизам и  анаболизам

52.  ГЛИКОЛИЗА

53.  КРЕБСОВ ЦИКЛУС

54.  РЕСПИРАТОРНИ НИЗ И ОКСИДАТИВНО ФОСФОРИЛОВАЊЕ

55.  природни и синтетиЧки полимери

56.  граЂење и добијање природних полимера

57.  граЂење и добијање синтетиЧких полимера

58.  БОЈЕ

59.  загаЂивање атмосфере

60.  загаЂивање вода

 

 

Физика

 

Прва година, оба смера 

 

Друга година, природно - математички смер 

Друга година, друштвено - језички смер

 

Трећа година, природно - математички смер 

Трећа година, друштвено - језички смер 

 

Четврта година, природно - математички смер 

Четврта година, друштвено - језички смер 

 

Немачки језик

 

Nemački jezik  - 1. Razred

1. Lektion 1 - Die vier Freunde
2. Prasens
3. Fragesatz

1. Lektion 2 - Interviews
2. Perfekt, prateritum
3. Temporalsatze

1. Lektion 3. - Geschwister
2. Objektsatz
3. Kausalsatz

1. Mein Zuhause - Lektion 4.
2. Singular und Plural der n/omen
3. Prepositionen mit Dat. Akk.

1. Lektion 5. - Essgewohmheiten
2. Gebrach des Artikels
3. Komparation des Adjektivs

1. Lektion 6. - Herzlich wilkommen in Lindau
2. Imperativ
3. Perfekt

1. Lektion 7. - Aus dem Leben eines Nachtportiers
2. Verben mit betonnten und unbetonten Prafixen
3. Temporalsatz - Wahrend, bis, bevor

1. Lektion 8 - Meine Clique
2. Reflexive Verben
3. Konjunktion nachdem

Nemački jezik  - 2. Razred

1. Urlaubstypen - Lektion 1.
2. Nebensatze - wenn, dass
3. Zusammensetzungen

1. Ereignisse - Lektion 2.
2. Perfekt, prateritum
3. Temporalsatze

1. Lektion 3. - Korperteile
2. Relativsatz
3. Kausalsatz

1. Unfallort - Lektion 4.
2. Konditionalsatz
3. Prepositionen mit Dat. Akk.

1. Lektion 5. - Wer ist wie?
2. Adjektivdeklination
3. Komparation des Adjektivs

1. Lektion 6. - Kontaktanzeingen
2. Fragepronomen welch, was fur ein
3. Perfekt

1. Lektion 7. - Was macht man in diesem Job?
2. Finalstz
3. Infinitivkonstruktionen statt/ohne + infinitiv mit zu

1. Lektion 8. Schon Zukunftsplane
2. Passiv
3. Konzessivsatz

Nemački jezik – 3. razred

1. Liebe - Lektion 1.
2. Wunschsatz
3. Finalsatz

1. Wovon traumen die Leute? - Lektion 2.
2. Komparativsatz
3. Valenz der Verben

1. Lektion 3. - Munchen ohne Oktoberfest
2. Passiv
3. Konditionalsatz

1. Kektion 4. - Eine virtuelle Welt
2. Passiv zum Modalverb
3. Verben mit Prafixen - Lektion 5.

1. Anglizismen im Deutschen
2. Indirekte Rede
3. Konjunktion weder - noch

1. Lektion 6. - Umweltschutz
2. Modalsatz - indem
3. Preterit, perfekt

1. Lektion 7. - Junge Helden
2. Prateritum, perfekt
3. Zustandspassiv

1. Lektion 8. - Deutschlandbilder
2. Konstruktion einer, eine + genitiv Plural
3. Konditionalsatz

Nemački jezik – 4. razred

1.Lektion 1. ''Klassenreisen''
2.Partizip 1
3.Adjektivdeklination

1.Lektion 2. ''Schule und Berufsleben''
2.Partizip 2
3.Perfekt und Prateritum

1.Lektion 3. '''Die netten'
2.Valenz der Verben
3.Die Konstruktion sein+inf+zu

1.Lektion 4. ''Konsumkids''
2.Indirekte Rede
3.Infinitev konstruktion statt, ohne+inf+zu

1.Lektion 5. ''Mutter mit 17''
2.Nebensatze
3.Entweder-oder

1.Lektion 6. ''Randgruppen''
2.Konsekuticsatze
3.Komparativsatze

1.Lektion 7. ''Neue Medien''
2.Perfekt der modalverben
3.Konditionalsatz

ИСПИТНА   ПИТАЊА   ИЗ   ФИЛОЗОФИЈЕ

 

 

1.     Аристотел – политика 

2.     Волтер

3.     Кант – естетика и телеологија

4.     Кант  “ Критика чистог ума ”

5.     Лајбниц  монадологија

6.     Питагора и питагорејци

7.     Сократ  “ ја знам да ништа не знам “

8.     Томас  Хобс

9.     Филозофске дисциплине и правци

10.                 Хелвеције

11.                 Анаксагора

12.                 Анаксимен 

13.                 Аристотел – етика

14.                 Бекон – питање методе

15.                 Беркли 

16.                 Дејвид  Хјум

17.                 Емпедокле 

18.                 Епикурејска филозофија 

19.                 Жан  Жак  Русо 

20.                 Зенон 

21.                 Кант – етика

22.                 Кант – трасцендентални идеализам

23.                 Марксов појам праксе 

24.                 Марксов  “ Нови материјализам “ 

25.                 Марксово схватање отуђења

26.                 Монтескије

27.                 Настанак и развој хришћанства

28.                 Ниче

29.                 Платон – теорија идеја 

30.                 Свети Тома 

31.                 Сократ

32.                 Софисти 

33.                 Спиноза – етика 

34.                 Спиноза – онтолошки монизам 

35.                 Филозофија и мит 

36.                 Филозофија и религија 

37.                 Хегел – “ Феноменологија  духа “

38.                 Хегел – апсолутни идеализам

39.                 Хегел – филозофија апсолутног духа 

40.                 Хераклит 

41.                 Џон  Лок – емпиризам 

42.                 Шелинг  објективни  идеализам

43.                 Шопенхауер 

44.               Демокрит – атомистичка филозофија 

45.               Анаксимандар 

46.               Декарт – онтолошки дуализам 

47.               Дидро

48.               Ниче – нихилизам 

49.               Рене  Декарт – питање методе 

50.               Русо 

51.               Свети Августин Блажени

52.               Стојичка филозофија 

53.               Талес 

54.               Филозофија и науке 

55.               Фихте – субјективни дуализам 

56.               Хегел – филозофија објективног духа 

 

 

ИСПИТНА   ПИТАЊА   ИЗ   ЛОГИКЕ 

 

 

1.     Аналогија

2.     Бекон – идоли 

3.     Врсте  и  критеријуми сазнања

4.     Дедукција и врсте дедукције

5.     Дефиниција – појам и врсте

6.     Дијалектишка теорија истине

7.     Доказивање и врсте доказа

8.     Значај и подела логике

9.     Име и појам филозофије

10.                 Индукција и врсте индуктивног закључивања

11.                 Индукција и врсте индукције

12.                 Критичко дијалектичка метода ( Маркс )

13.                 Мерење

14.                 Милова методска правила

15.                 Настајање научних хипотеза

16.                 Научно објашњење путем узрочности

17.                 Научно посматрање и експеримент 

18.                 Обим и садржај појма

19.                 Однос закључивања и доказивања

20.                 Однос истинитог и ваљаног мишљења

21.                 Однос међу појмовима – обим и садржај

22.                 Однос међу судовима ( логички квадрат )

23.                 Паралогизми

24.                 Платон – политичка филозофија

25.                 Подела појмова 

26.                 Појам и настанак логике

27.                 Појам и термин

28.                 Правила дефинисања

29.                 Променљиве, константе, таутологија и нетаутологија

30.                 Силогизам (структура силогизама )

31.                 Сличности и разлике измедју логике и других наука

32.                 Сложени силогизам (  понендо поненс и толендо толенс )

33.                 Смењивање хипотеза И научна револуција 

34.                 Софизми

35.                 Став, суд, реченица, исказ 

36.                 Статистичка обрада података 

37.                 Судови по квалитету

38.                 Судови по квантитету

39.                 Судови по сазнајној вредности 

40.                 Судови по саставу – структури

41.                 Теорија евиденције

42.                 Теорија  коресподенције

43.                 Услови успешне комуникације

44.                 Утврђивање научних чињеница

45.                 Феноменолошка метода

46.                 Филозофске дисциплине и правци

47.                 Шта је истина

 

 

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

 

Испитна питања из Рачунарства и информатике за ученике I године

 

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

1.      Предмет изучавања информатике и рачунарства.

2.      Информатика и друштво

3.      Историјат развоја информатике и рачунарства

 

РАЧУНАРСКИ СИСТЕМИ

4.      Структура хардвера рачунарског система (централна меморија, аритметичко-логичка и контролна јединица, јединице спољне меморије, улазне и излазне јединице)

5.      Рачунарски софтвер (оперативни систем, системски софтвер, апликативни програми)

 

КОМПОНЕНТЕ ХАРДВЕРА

6.      Централна јединица

7.      Матична (основна плоча)

8.      Процесор

9.      Меморије

10.  Хард диск

11.  Магистрале

12.  Портови

13.  Врсте картица и њихова намена

14.  Представљање слика

15.  Монитори

16.  Штампачи, плотери

17.  Скенери, дигитајзери и графички таблети

 

ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ

18.  Оперативни системи, дефиниција, намена, структура

19.  Организација података у рачунару (на диску)

20.  MS WINDOWSнамена и историјат развоја

21.  Врсте прозора у WINDOWS, задавање команди

22.  Елементи прозора у WINDOWS-у, основни поступци са прозорима

23.  Прозор за дијалог

 

ОБРАДА ТЕКСТА

24.  Основни појмови у Word-у (маргине, пасус, заглавље, подножје...)

25.  Подешавање радног окружења и припрема за писање текста

26.  Мени File у Word-у

27.  Мени Edit у Word-у

28.  Мени View у Word-у

29.  Мени Insert у Word-у

30.  Мени Format у Word-у

31.  Прављење табела

32.  Рад са сликама

 

РАЧУНАРСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ

33.  Начин комуникације између рачунара. Рачунарске мреже

34.  Интернет и Интранет. Електронска пошта. WWW (хипермедија, URL, Browsers, претраживачи)

СЛАЈД ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

 1. Презентације и њихова намена
 2. Правила дизајна презентације
 3. Основне операције са слајдом
 4. Додавање и форматирање текстуалних објеката.
 5. Додавање нетекстуалних објеката(графички, звучни, видео, ...)
 6. Анимације на презентацији
 7. Дизајн позадијне и "master" слајда
 8. Интерактивне презентације (hiperlink, акциона дугмад)

 

Испитна питања из Рачунарства и информатике за ученике II године

 

 COREL DRAW

1.  Основни појмови  о програмима за обраду цртежа.

2.  Пројектовање цртежа. Припрема за цртање.

3.  Цртање основних графичких елемената.

4.  Објекти. Рад са графичким елементима. Слојеви (нивои).

5.  Трансформације објеката.

6.  Обликовање линија SHAPE TOOL

7.  Коришћење текста у графичком окружењу.

8.  Израда различитих цртежа

COREL PHOTO PAINT

9.    Основни појмови  о програмима за обраду слика

10.  Основни формати слика (BMP, JPG,…).

11.  Библиотеке готових слика.

12.  Основна обрада слика.

MУЛТИМЕДИЈА

13.  Звук. Основни формати записа звука ( WAV, MP3, MIDI, ... )

14. Програми за репродукцију звучних записа

15.  Аудио и видео формати ( AVI, MPEG, MOV, ... )

16.  Програми за репродукцију видео записа

17. Програм за монтажу видео записа (комбинација слике, видеа и звука)

18. Постављање видео записа на веб

EXCEL

19. Основни појмови о програмима за рад са табелама.

20.  Уношење података  у табелу.

21.  Писање бројева и датума у EXCEL-у

22.  Врсте података у EXCEL-у

23.  Форматирање табеле.

24.  Адресе ћелија. Референце. Имена.

25.  Формуле.

26.  Функције.

27.  Сортирање и филтрирање.

28.  Аутоматско уношење серија података.

29.  Графичко представљање података. Креирање графикона. Измене у графикону.

30.  Претходни преглед табеле и графикона. Штампање.

31.  Текстуалне функције у EXCEL-у

32.  Условно израчунавање у EXCEL-у

33.  Логичке функције у EXCEL-у

34.  Документа са више радних листова

35.  Математичке функције у EXCEL-у

 

 

Испитна питања из Рачунарства и информатике за ученике

III године

 

 

 

1.      Структура Delphi програма, додела вредности и писање формула у Delphi

2.      Типови података у Delphi-у и операције над сваким типом податка

3.      Гранање у програму. IF наредба. Примена у задацима.

4.      Гранање у програму. CASE наредба. Примена у задацима.

5.      FOR циклус. Примена у задацима.

6.      WHILE наредба. Примена у задацима.

7.      REPEAT наредба. Примена у задацима.

8.      Нестандардни типови података.

9.      Функције. Примена у задацима.

10.  Процедуре. Примена у задацима.

11.  Једнодимензионални низови. Примена у задацима.

12.  Дводимензионални низови. Примена у задацима.

13.  Слогови. Примена у задацима.

14.  Датотеке. Примена у задацима.

 

 

Испитна питања из Рачунарства и информатике за ученике

IV године

 

БАЗЕ ПОДАТАКА

 1. Појам базе података (БП) и системи за управљање базама података
 2. Информациони системи, веза БП и информационих система
 3. Модели БП
 4. Релационе БП
 5. Основни појмови релационих БП (модел, ентитет, домен, атрибут, релација и др.)
 6. Појам кључа БП
 7. Шема релационе БП
 8. Коришћење унапред креираних БП
 9. Планирање једноставних БП
 10. Коришћење шаблона за креирање једноставних БП
 11. Креирање табела са и без чаробњака
 12. Избор типа података и постављање примарног кључа
 13. Уношење података у табелу и измена (уређење) поља и слогова у табели
 14. Форматирање података у табели
 15. Појам релације, креирање релација између табела
 16. Опис референтног интегритета
 17. Измене релација између табела
 18. Креирање форми (образаца) са и без чаробњака
 19. Унос података помоћу форми (образаца)
 20. Додавање специјалних контрола форми (лист-боксови, комбо-боксови, командна дугмад и др.)
 21. Креирање мулти-табеларних форми
 22. Тражење информација у табели, сортирање, филтрирање и индексирање
 23. Креирање упита (са и без чаробњака) и преглед резултата упита
 24. Креирање мулти-табеларних упита

ЛОКАЛНЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ

 1. Појам и предности умрежавања
 2. Локалне мреже, формирање и структура
 3. Рутери и рутирање
 4. Систем доманских имена - DNS
 5. Функционисање Интернета и основни Интернет протоколи
 6. Карактеристике основних технологија приступа Интернету

ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ДИЗАЈН ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ НА ИНТЕРНЕТУ

 1. Структура презентације на интернету и елементи HTML-a
 2. Стилови у HTML-у
 3. Софтверски алати за израду презентације на интернету
 4. Особине CMS-а, најчешће коришћени CMS портали
 5. Статички и динамички веб садржај
 6. Клијентске и серверске технологије

 

 

 

Математика

 

 

Испитна питања из математике за прву годину

 

1.    Исказ и основне операције са исказима

2.    Скупови и основне операције са скуповима

3.    Функције – дефиниција, особине, композиција функција, инвењрзна функција

4.    Размера и пропорција, директна и обрнута пропорционалност

5.    Процентни рачун

6.    Подударност троуглова, ставови подударности

7.    Троугао

8.    Четвороугао

9.    Круг

10.  Полиноми једне променљиве

11.  Рационални алгебарски изрази

12.  Линеарна функција

13.  Линеарне једначине

14.  Линеарне неједначине

15.  Системи линеарних једначина – Гаусов метод

16.  Системи линеарних једначина – Крамеров метод

17.  Сличност троуглова

18.  Примена сличности на правоугли троугао

19.  Примена сличности на круг

20.  Тригонометријске функције оштрог угла

21.  Важнији тригонометријски идентитети

 

 

 

Испитна питања из математике за другу годину – природно-математички смер

 

1.    Степен чији је изложилац цео број

2.    Степен чији је изложилац рационалан број

3.    Корен и појам корена

4.    Рационалисање

5.    Комплексни бројеви – појам и особине, операције са комплексним бројевима

6.    Квадратна једначина

7.    Природа решења квадратне ј едначине

8.    Виетове формуле

9.    Квадратна функцијa

10.  Квадратна неједначина

11.  Ирационалне једначине

12.  Експоненцијална функција

13.  Експоненцијалне једначине

14.  Експоненцијалне неједначине

15.  Логаритам – појам и дефиниција, особине

16.  Логаритамске једначине

17.  Логаритамске неједначине

18.  Основне тригонометријске формуле за произвољан угао

19.  Тригонометријски круг – дефинисање тригонометријских функција

20.  Свођење на први квадрант

21.  Адиционе теореме за тригонометријске функције збира и разлике углова

22.  Тригонометријске функције двоструког и полуугла

23.  Трансформација збира и разлике тригонометријских функција у производ

24.  Трансформација производа тригонометријских функција у збир и разлику

25.  Тригонометријске једначине

26.  Тригонометријске неједначине

27.  Графици фунцкија y = sinx и y = cosx

28.  Синусна теорема

29.  Косинусна теорема

 

 

 

Испитна питања из математике за другу годину – друштвено-језички смер

 

1.    Степен чији је изложилац цео број

2.    Степен чији је изложилац рационалан број

3.    Корен и појам корена

4.    Рационалисање

5.    Комплексни бројеви – појам и особине, операције са комплексним бројевима

6.    Квадратна једначина

7.    Природа решења квадратне једначине

8.    Виетове формуле

9.    Квадратна функцијa

10.  Квадратна неједначина

11.  Ирационалне једначине

12.  Експоненцијална функција

13.  Експоненцијалне једначине

14.  Логаритам-појам и дефиниција, особине

15.  Логаритамске једначине

16.  Основне тригонометријске формуле за произвољан угао

17.  Тригонометријски круг – дефинисање тригонометријских функција

18.  Свођење на први квадрант

19.  Адиционе теореме за тригонометријске функције збира и разлике углова

20.  Тригонометријске функције двоструког и полуугла

21.  Трансформација збира и разлике тригонометријских функција у производ

22.  Трансформација производа тригонометријских функција у збир и разлику

23.  Тригонометријске једначине

24.  Графици фунцкија y = sinx и y = cosx

25.  Синусна теорема

26.  Косинусна теорема

 

 

 

Испитна питања из математике за трећу годину –  природно-математички смер

 

1.     Призма – постанак, равни пресеци, површина и запремина

2.     Пирамида – постанак, равни пресеци, површина и запремина

3.     Зарубљена пирамида – постанак, површина и запремина

4.     Ваљак, постанак, основни појмови, површина и запремина

5.     Купа, постанак, основни појмови, површина и запремина

6.     Зарубљена купа, основни појмови, површина и запремина

7.     Површина сфере, калота и појас

8.     Запремина лопте и њени делови

9.     Детерминате другог и трећег реда и њихова примена на решавање система линеарних једначина

10.   Скаларни производ, дефиниција и особине

11.   Векторски производ, дефиниција и особине

12.   Мешовити производ

13.   Растојање између тачака, подела дужи у датој размери, координате средишта дужи

14.   Површина троугла, површина многоугла

15.   Једначина праве кроз једну и две тачке

16.   Угао између две праве и услов паралелности и нормалности

17.   Једначина кружнице, канонски и општи облик, одређеност

18.   Однос праве и кружнице, услов додира

19.   Елипса – конструкција, једначина, одређеност

20.   Услов додира елипсе и праве

21.   Хипербола – конструкција, једначина, асимптоте

22.   Однос праве и хиперболе, услов додира

23.   Парабола – конструкција, једначина

24.   Однос праве и параболе, услов додира

25.   Принцип математичке индукције

26.   Аритметички низ – дефиницијa, својства, општи члан и сума првих n чланова

27.   Геометријски низ – дефиницијa, својства, општи члан и сума првих n чланова

28.   Гранична вредност низа – дефиниција, геометријска интерпретација, својства

29.   Тригонометријски облик комплексног броја

30.   Операције са комплексним бројевима у тригонометријском облику

31.   Основна теорема алгебре и њене примене

 

 

 

Испитна питања из математике за трећу годинудруштвено-језички смер

 

1.    Призма, постанак, врсте, равни пресеци, површина, запремина

2.    Пирамида, постанак,врсте, равни пресеци, површина, запремина

3.    Зарубљена пирамида, површина и запремина

4.    Ваљак, постанак, површина и запремина

5.    Купа, површина и запремина

6.    Површина сфере и њених делова

7.    Запремина лопте

8.    Вектори, дефиниција, особине, операције са векторима

9.    Скаларни производ

10.  Векторски производ

11.  Растојање између тачака, подела дужи у датој размери, површина троугла

12.  Једначина праве, облици, одређеност праве

13.  Једначина праве кроз једну и две тачке

14.  Угао између две праве, услови паралелности и нормалноси правих

15.  Једначина кружинице, одређеност кружни

16.  Једначина елип

17.  Једначина хиперболе

18.  Једначина параболе

19.  Однос праве и криве другог реда (кружнице, елипсе, хиперболе, параболе )

20.  Аритметички низ, дефиниција, својства, општи члан и сума првих n чланова

21.  Геометријски низ, дефиниција, својства, општи члан и сума првих n чланова

 

                                       

Испитна питања из математике за четврту годину – природно-математички смер

 

1.    Нека својства елементарних функција (област дефинисаности, нуле, знак и парност)

2.    Гранична вредност функције

3.    Асимптоте кривих линија у равни

4.    Извод функције

5.    Извод сложене функције

6.    Примена извода при одређивању граничне вредности (Лопиталово правило)

7.    Екстремне вредности и монотоност функције

8.    Превојне тачке и конкавност функције

9.    Испитивање функције уз примену извода

10.  Неодређени интеграл и таблица интеграла

11.  Метода смене код неодређеног интеграла

12.  Парцијална интеграција неодређеног интеграла

13.  Одређени интеграл и Лајбницова формула

14.  Метода смене код одређеног интеграла

15.  Парцијална интеграција одређеног интеграла

16.  Примена одређеног интеграла за израчунавање површина равних фигура

17.  Примена одређеног интеграла за израчунавање запремина ротационог тела

18.  Примена одређеног интеграла за израчунавање дужине лука криве

19.  Пермутације, комбинације, варијације без понављања

20.  Пермутације, комбинације, варијације са понављањем

21.  Биномни образац

22.  Вероватноћа случајног догађаја

23.  Формула тоталне вероватноће. Бајесова формула

24.  Расподела вероватноће и функција расподеле

25.  Биномна и нормална расподела

26.  Популација, обележје, узорак

 

 

 

Испитна питања из математике за четврту годину – друштвено-језички смер

 

1.   Нека својства елементарних функција (област дефинисаности, нуле, ѕнак и парност)

2.    Гранична вредност функције

3.    Асимптоте кривих линија у равни

4.    Извод функције

5.    Извод сложене функције

6.    Примена извода при одређивању граничне вредности (Лопиталово правило)

7.    Екстремне вредности и монотоност функције

8.    Превојне тачке и конкавност функције

9.    Испитивање функције уз примену извода

10.  Пермутације, комбинације, варијације без понављања

11.  Биномни образац

12.  Вероватноћа случајног догађаја

13.  Формула тоталне вероватноће. Бајесова формула

14.  Расподела вероватноће и функција расподеле

15.  Биномна и нормална расподела

16.  Популација, обележје, узорак

 

 

Engleski jezik

 

Ispitna pitanja iz engleskog jezika za prvi razred gimnazije (IMPROVING ENGLISH book-K.Kovacevic, G.Markovic)

 

Pismeni deo

1. The present and continuous tenses

2.The past simple tense

3.The past continuous tense

4.Past habit (used to, would)

5.The present perfect

6. Expressing future (be going to, will)

7.Comparison of adjectives

8.Plural of nouns

9. The past perfect tense

10.Articles

11.The passive voice

12.The gerund

13.Indirect speech

14.Comparison of Adverbs

15.The present perfect continuous

16.Pronouns

17.Phrasal verbs with set

18.Phrasal verbs with bring

19.Phrasal verbs with give

20.Phrasal verbs with look

21.Expressions with take

22.Adjectivial suffixes

23.Noun suffixes

 

Usmeni deo (tekstovi iz napred navedenog udzbenika)

1Čitanje teksta

2.Prepričavanje teksta

3.Konverzacija na temu iz datog teksta

4.Tumačenje reči kroz sinonime i antonime

5.Tvorba reči

 

 

Ispitna pitanja iz engleskog jezika za 2. razred gimnazije - NEW INSIDE OUT INTERMEDIATE-

 

Pismeni deo:

 

Usmeni deo:

 1. Unit 1 –Friends (p. 8 )
 2. Present Simple and Continuous
 3. Describe a friend who is different from you.
 4. Unit 2 – Adrenalin (p. 12 )
 5. Past Simple and Continuous
 6. Have you ever been in a dangerous / exciting  situation? Describe it.
 7. Unit 3 – Twenty-first century dating ( p. 22)
 8. Present Perfect Simple and Continuous
 9. What do you think are the secrets of a successful relationship.
 10. Unit 4 – Las Fallas (p. 32 )
 11.  Future forms
 12.  Think of a festival you know or have heard about. How much do you know about it?
 13.  Unit 4- How to throw the best party ever. ( p. 36)
 14.  Pronouns
 15.  Have you ever thrown a party? What was it like?
 16.  Unit 5 – Memories of food
 17. Countable and Uncountable nouns
 18.  Describe the taste and texture of your favorite food.
 19. Unit 6 – Lists ( p. 50)
 20.  Modals of obligation and permission.
 21.  How do you remember all the things you have to do each day/week?
 22. Unit 7 – News in brief (p. 62)
 23.  Passive structures
 24.  What sort of topics do you like reading about in the newspaper?
 25. Unit 8- Journey (p.68)
 26.  Modals of deduction
 27.  Do you agree that travel can help you escape from your problems?
 28.  Unit 8- Coast to Coast ( p. 72)
 29. Past Perfect
 30. Describe a journey you have been on.
 31. Unit 9- Opinions ( p. 155)
 32.  Sequence of tenses
 33. What is your favourite film?
 34.  Unit 9- Opinions (p. 81)
 35.  -ed and -ing adjectives
 36. What is your favourite book?
 37. Unit 10- Childhood ( p. 90)
 38. Real Conditionals
 39. What are’’ white lies’’ and why do people use them?
 40. Unit 11- Age ( p. 100)