Огласна табла (обавештења, испити...)


Кориговани распоред писаних провера за први класификациони период школске 2021/2022. године

Кориговани распоред писаних провера за први класификациони период школске 2021/2022. године

Кориговани распоред ванредних испита у септембарско-октобарском испитном року

Распоред писаних провера за први класификациони период школске 2021/2022. године

Распоред испита за ванредне ученике у септембарско-октобарском испитном року школске 2021/2022. године

Прикажи све...

БМК


Корисни линковиСоциологијаДОБРО ДОШЛИ НА СТРАНИЦУ ПРЕДМЕТА СОЦИОЛОГИЈА!

Шта је социологија?

Социологија проучава друштво и друштвене односе, али она није обичан предмет. Она је средство које нам помаже да боље разумемо свет у коме живимо. Она нам помаже и да боље разумемо себе, јер проучава начин на који друштво коме припадамо утиче на то како мислимо, осећамо и деламо.

Социологија анализира и објашњава важне ствари које се тичу наших личних живота, група којих смо део и света уопште, што је чини веома узбудљивом и занимљивом. Она проучава друштвене узроке и последице феномена попут романтичне љубави, расне и родне неједнакости, породичних конфликата, девијантног понашања, потрошачких навика, али такође објашњава шире појаве попут злочина и закона, богатства и сиромаштва, предрасуда и дискриминације, школе и образовања, културе, религије...

Задатак да разумемо друштво је значајан, јер ако не можемо да схватимо друштвени свет и друштвене процесе, не можемо на њих ни утицати. Зато уронимо заједно у свет социологије, размишљајмо и мењајмо свет око себе!
Предлог тема за матурске радове, школска 2020/21 година – Социологија

1. Савремене социолошке теорије
2. Култура и идентитет
3. Родне неједнакости и стереотипи
4. Музика и друштво
5. Утицај пандемије Ковид 19 на свакодневни живот
6. Морална паника
7. Насиље над децом
8. Проституција
9. Сиромаштво као извор депривација и девијација
10. Криминалитет и преступничко понашање
11. Миграције и етнички односи
12. Елита и теорије елите
13. Положај младих у савременом друштву
14. Улога пропаганде у ауторитарним и тоталитарним режимима
15. Економска социологија
16. Прираштај становништва и еколошка криза
17. Идеологије XX века
18. Филм „Џокер“ (Тод Филипс, 2019) - социолошка перспектива
19. Постмодерни град - неједнакости и урбано сиромаштво
20. Социологија религије – теорије и функције религије у друштву

Предметни наставник: Слађана Исаиловић


Можете ме пронаћи на адреси: sladjanaisailovic@sveti-sava.edu.rs
Термин отворених врата/консултације: парна смена, 6 час у преподневној / 2 час у послеподневној смени.


Додатна литература, предлози за читање:

- Ентони Гиденс, Социологија, Економски факултет, Београд, 2005.
- Жак Коенен-Итер, Социологија елита, Clio, Београд, 2005
- Моћ, тематски број часописа Нова српска политичка мисао, год XII (2006), бр.1-4
- Дубравка Стојановић, Калдрма и асфалт. Урбанизација и европеизација Београда 1890-1914, Удружење за друштвену историју, Београд, 2008.
- David S. Landes, Богатство и сиромаштво нација, Стубови културе, Београд, 2004.
- Викторија Александер, Социологија уметности, Clio, Београд. 2007.
- Дик Хебдиџ, Поткултура - значење стила, Рад, Београд, 1980.
- Петар Јањатовић, Ex yu rock енциклопедија: 1960-2006, 2.допуњено ауторско издање, Београд, 2007.
- Кристијана Сен-Жан Полен, Контракултура, Clio, Београд, 1999.
- Мирча Елијаде, Водич кроз светске религије, Народна књига, Београд, 1997.
- Милан Вукомановић, Религија, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2004.
- Дино Абазовић, Јелена Радојковић и Милан Вукомановић, Религије света: будизам, хришћанство, ислам, Београдски центар за људска права, Београд, 2007.
- Бенедикт Андерсон, Нација: замишљена заједница, Плато, Београд, 1998.
- Ернест Гелнер, Нације и национализам, Матица српска, Нови Сад, 1997.
- Ерик Хобсбом и Теренс Рејнџер (ур.), ТекстИзмишљање традиције, 20.век, Београд, 1998.
- Ендрју Хејвуд, Политичке идеологије, Завод за уџбенике, Београд, 2005.
- Анђелка Милић, Рађање модерне породице, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1988.
- Анђелка Милић, Социологија породице, критике и изазови, Чигоја, Београд, 2007.
- Смиљка Томановић, Социологија детињства, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2004.
- Милана Љубичић, Породица и деликвенција, ИСИ ФФ и Чигоја штампа, Београд,2011.
- Мина Петровић, Трансформација градова: ка деполитизацији урбаног питања, ИСИ ФФ, Београд, 2009.
- Владимир Вулетић, Глобализација - свеске, Завод за уџбенике, Београд, 2009.
- Смиљка Томановић (ур.) Млади - наша садашњост, ИСИ ФФ и Чигоја штампа, Београд, 2012.„Гимназија формира интелигенцију и карактер, можда више, снажније, и у неким правцима дубље,
него универзитет;
она је од великог утицаја на дух и моралну вредност будућих интелектуалних нараштаја.
Поред универзитета, од ње највише зависи каква ће се морална и духовна атмосфера развити у држави, какав ће тим добити њена цивилизација, и напослетку да ли ће се успоравати или ометати развијање великих личности, у којима се до највећег степена изражавају особине једног народа.“
- Јован Цвијић


Предметни професори:
Исаиловић Слађана

Слика школе
Свети Сава
Панел за запослене Гимназија „Свети Сава” © 2017. Сва права задржана. Израда веб сајта Веб секција школе