Огласна табла (обавештења, испити...)


Кориговани распоред ванредних испита у септембарско-октовбарском испитном року школске 2023/24. године.

ОБАВЕШТЕЊЕ за ученике других гимназија и Туристичко-угоститељске школе који ће похађати италијански језик у нашој школиОБАВЕШТЕЊЕ за ученике других гимназија и Туристичко-угоститељске школе који ће похађати италијански језик у нашој школи

Распоред ванредних испита у септембарско-октобарском року школске 2023/24. године.

Прикажи све...

БМК


Корисни линкови
Новинарска секција
Циљеви:
1. упућивање ученика у разне облике новинарског изражавања;
2. издавање нобог броја школског ђачког часописа „Принцип“;
3. израда електронског часописа школе у оквиру школског сајта;
4. сарадња са различитим институцијама (новинско-издавачким предузећима, радио и ТВ станицама);
5. документовање живота школе.

Задаци:
1. припремање и израда разних врста новинских натписа (вест, извештај, интервју);
2. уређивање новина (основни принципи израде новина, избор и распоред материјала; уређивање, прелом текста, лектура и коректура);
3. организовање сусрета са истакнутим писцима или новинарима и посета одабраним редакцијама;
4. сарадња са програмерском и веб секцијом, секцијом креативног писања и читања, преводилачким секцијама страних језика, историјском и ликовном секцијом.

Очекивани исходи:
1. самостално изражавање новинарским стилом
2. објављивање часописа и самостално уређивање текстова
3. укључивање што већег броја ученика у формирању садржаја школског часописа
4. остваривање сарадње са релевантним институцијама
5. остваривање сарадње са другим секцијама у школи и њихово активно укључивање у израду садржаја школског часописа
План рада по месецима:

Септембар:
1. Упознавање ученика са планом и програмом рада Секције.
2 - 3. Прикупљање материјала за нови број школског часописа; сарадња са различитим секцијама.
4. Маркетиншки тим часописа – формирање, задаци везани за финансирање штампаног издања

Октобар:
1. Рад на електронским новинама везаним за нови сајт школе (дорада текстова које су ученици радили крајем претходне школске године и садржаја које су смишљали и реализовани за време распуста). Сарадња са ученицима и професорима укљученим у информатичке и веб секције ради обуке ученика за рад на прелому текста.
2 - 3. Обука ученика за рад на електронским новинама.
4. Организоваин одлазак на Сајам књига.

Новембар:
1. Предавање: компјутерски програми за новинаре (ПП презентација, претварање докумената у одговарајуће формате ради лакшег ажурирања новина)
2 - 3. Рад на прикупљању и обради материјала за часопис.
4. Предавање: редиговање, лекторисање, форматирање материјала; припрема за израду.

Децембар:
1. Завршне припреме материјала за штампу – припрема материјала за нови број школског часописа.
3-4. Страница на сајту поводом краја првог полугодишта.

Јануар:
За време Светосавске недеље и прославе Дана школе у плану је излазак новог броја часописа (електронска форма, а уколико финансијске могућности дозволе, штампана форма).Фебруар:
1-2. Писање новинарског блога – обука.
3-4. Сарадња са ликовном секцијом – илустратори, дизајнери, фотографи, карикатуристи.

Март:
1. Посета издавачкој кући (пример електронског издаваштва).
2. Предавање: Блог и блогери.
3-4. Прикупљање прилога за нови број часописа.

Април:
1-4. Прикупљање новог материјала и разговор о њему, лекторски радови, форматирање, припрема за израду новог броја.

Мај:
1-4. Рад на електронском издању часописа (уколико финансијске могућности дозволе и на штампаном издању).

Јун:
1-2. Сумирање резултата Секције.
3-4. Предлози и сугестије за наредну школску годину.„Гимназија формира интелигенцију и карактер, можда више, снажније, и у неким правцима дубље,
него универзитет;
она је од великог утицаја на дух и моралну вредност будућих интелектуалних нараштаја.
Поред универзитета, од ње највише зависи каква ће се морална и духовна атмосфера развити у држави, какав ће тим добити њена цивилизација, и напослетку да ли ће се успоравати или ометати развијање великих личности, у којима се до највећег степена изражавају особине једног народа.“
- Јован Цвијић

Слика школе
Свети Сава
Панел за запослене Гимназија „Свети Сава” © 2017. Сва права задржана. Израда веб сајта Веб секција школе