Огласна табла (обавештења, испити...)


Пријава испита за ученике август 2020

Понуђени изборни програми за први разред

Понуђени изборни програми за други разред

Понуђени изборни програми за трећи разред

Распоред разредних испита у јунском испитном року.

Прикажи све...

БМК


Корисни линкови
Новинарска секција
Циљеви:
1. упућивање ученика у разне облике новинарског изражавања;
2. издавање нобог броја школског ђачког часописа „Принцип“;
3. израда електронског часописа школе у оквиру школског сајта;
4. сарадња са различитим институцијама (новинско-издавачким предузећима, радио и ТВ станицама);
5. документовање живота школе.

Задаци:
1. припремање и израда разних врста новинских натписа (вест, извештај, интервју);
2. уређивање новина (основни принципи израде новина, избор и распоред материјала; уређивање, прелом текста, лектура и коректура);
3. организовање сусрета са истакнутим писцима или новинарима и посета одабраним редакцијама;
4. сарадња са програмерском и веб секцијом, секцијом креативног писања и читања, преводилачким секцијама страних језика, историјском и ликовном секцијом.

Очекивани исходи:
1. самостално изражавање новинарским стилом
2. објављивање часописа и самостално уређивање текстова
3. укључивање што већег броја ученика у формирању садржаја школског часописа
4. остваривање сарадње са релевантним институцијама
5. остваривање сарадње са другим секцијама у школи и њихово активно укључивање у израду садржаја школског часописа
План рада по месецима:

Септембар:
1. Упознавање ученика са планом и програмом рада Секције.
2 - 3. Прикупљање материјала за нови број школског часописа; сарадња са различитим секцијама.
4. Маркетиншки тим часописа – формирање, задаци везани за финансирање штампаног издања

Октобар:
1. Рад на електронским новинама везаним за нови сајт школе (дорада текстова које су ученици радили крајем претходне школске године и садржаја које су смишљали и реализовани за време распуста). Сарадња са ученицима и професорима укљученим у информатичке и веб секције ради обуке ученика за рад на прелому текста.
2 - 3. Обука ученика за рад на електронским новинама.
4. Организоваин одлазак на Сајам књига.

Новембар:
1. Предавање: компјутерски програми за новинаре (ПП презентација, претварање докумената у одговарајуће формате ради лакшег ажурирања новина)
2 - 3. Рад на прикупљању и обради материјала за часопис.
4. Предавање: редиговање, лекторисање, форматирање материјала; припрема за израду.

Децембар:
1. Завршне припреме материјала за штампу – припрема материјала за нови број школског часописа.
3-4. Страница на сајту поводом краја првог полугодишта.

Јануар:
За време Светосавске недеље и прославе Дана школе у плану је излазак новог броја часописа (електронска форма, а уколико финансијске могућности дозволе, штампана форма).Фебруар:
1-2. Писање новинарског блога – обука.
3-4. Сарадња са ликовном секцијом – илустратори, дизајнери, фотографи, карикатуристи.

Март:
1. Посета издавачкој кући (пример електронског издаваштва).
2. Предавање: Блог и блогери.
3-4. Прикупљање прилога за нови број часописа.

Април:
1-4. Прикупљање новог материјала и разговор о њему, лекторски радови, форматирање, припрема за израду новог броја.

Мај:
1-4. Рад на електронском издању часописа (уколико финансијске могућности дозволе и на штампаном издању).

Јун:
1-2. Сумирање резултата Секције.
3-4. Предлози и сугестије за наредну школску годину.


„Гимназија формира интелигенцију и карактер, можда више, снажније, и у неким правцима дубље,
него универзитет;
она је од великог утицаја на дух и моралну вредност будућих интелектуалних нараштаја.
Поред универзитета, од ње највише зависи каква ће се морална и духовна атмосфера развити у држави, какав ће тим добити њена цивилизација, и напослетку да ли ће се успоравати или ометати развијање великих личности, у којима се до највећег степена изражавају особине једног народа.“
- Јован Цвијић

Слика школе
Свети Сава
Панел за запослене Гимназија „Свети Сава” © 2017. Сва права задржана. Израда веб сајта Веб секција школе