Огласна табла (обавештења, испити...)


Пријава испита за ученике август 2020

Понуђени изборни програми за први разред

Понуђени изборни програми за други разред

Понуђени изборни програми за трећи разред

Распоред разредних испита у јунском испитном року.

Прикажи све...

БМК


Корисни линкови
Лингвистичка секција

Наука о језику заступљена је у основним цртама у плановима и програмима за предмет српски језик и књижевност. Ученици су до сада углавном везивали појам језика за граматичке категорије и језичке нивое, а лингвистичка секција покушава да прошири дефиницију језика и укаже на различите лингвистичке дисциплине, уз снажне међупредметне компетенције са филозофијом, рачунарством и информатиком, страним језицима и историјом.
Друштво младих лингвиста биће оријентир у истраживању, али акценат ће бити стављен на примењену лингвистику и формирање тима за лингвистичку олимпијаду. Ученици ће израдити неколико краћих научних радова како би стекли основна знања из технике и методологије научног рада. Свој рад и дискусије представиће на веб страници секције у оквиру званичног сајта школе.

Циљеви:
1. припремити ученике за такмичење из српског језика и језичке културе
2. пратити занимљивости из лингвистике у часопису „Свет речи“ и на интернету
3. овладавање методологијом кратког научног рада из примењене лингвистике
4. неговати културу усменог и писменог изражавања
5. заинтересовати ученике за лингвистичку олимпијаду и специфичан начин усвајања страног језика

Задаци:
1. припреме за такмичења из српског језика и језичке културе
2. анализа одабраних чланака из часописа и са интернета и њихова презентација
3. упознавање са техникама и методологијом израде научног рада
4. презентације најчешћих језичких грешака и правописних недоумица
5. припремити ученике за лингвистичку олимпијаду

Исходи:
1. пласман на републичко такмичење из српског језика и језичке културе
2. израда занимљивих кратких радова из примењене лингвистике
3. примери краћих научних радова
4. израда речника најчешћих језичких/правописних грешака
5. формирање тима за лингвистичку олимпијаду и учешће на њој

План рада по месецима:

Септембар и октобар
1. Формирање секције
2. Договор о раду и разговор на тему: Правописна недоумица: Мајка Југовића или мајка Југовића
3. Лингвистичке дисциплине; циљеви лингвистичке олимпијаде; правци у лингвистици кроз историју

Новембар
1. Медијска писменост: Облици новинарског изражавања/ Ноам Чомски и његово учење
2. Анализа дискурза: Језичка и стилска анализа новокомпоноване народне песме
3. Неакцентоване речи
4. Појам морфеме

Децембар и јануар
1. Врсте речи и категорије речи
2. Анализа дискурза: Језичка и стилска анализа реп песме
3. Глаголи и глаголски облици
4. Тестови (примена знања из фонетике и морфологије)


Фебруар
1. Основни принципи творбе речи
2. Састав лексике српског језика (Рад на тему: Називи младунаца/биљака)
3. Појам и врсте синтагми
4. Типови задатака за лингвистичку олимпијаду

Март
1. Реченице по саставу
2. Конгруенција
3. Значења падежа и значења глаголских облика у одабраним књижевним делима
4. Тестови (примена знања из лексикологије и синтаксе)

Април
1. Тестови (примена знања из синтаксе реченице)

Мај/јун
1. Српски језички корпус
2. Тестови (примена знања из синтаксе глаголских облика)
3. Анализа језичких и правописних грешака у писменим задацима
4. Анализа рада секције„Гимназија формира интелигенцију и карактер, можда више, снажније, и у неким правцима дубље,
него универзитет;
она је од великог утицаја на дух и моралну вредност будућих интелектуалних нараштаја.
Поред универзитета, од ње највише зависи каква ће се морална и духовна атмосфера развити у држави, какав ће тим добити њена цивилизација, и напослетку да ли ће се успоравати или ометати развијање великих личности, у којима се до највећег степена изражавају особине једног народа.“
- Јован Цвијић

Слика школе
Свети Сава
Панел за запослене Гимназија „Свети Сава” © 2017. Сва права задржана. Израда веб сајта Веб секција школе