Огласна табла (обавештења, испити...)


Пријава испита за ученике август 2020

Понуђени изборни програми за први разред

Понуђени изборни програми за други разред

Понуђени изборни програми за трећи разред

Распоред разредних испита у јунском испитном року.

Прикажи све...

БМК


Корисни линкови
Радионице креативног писања и читања
Задаци
- Стицање знања из теорије књижевности (област поезије): стих, строфа, ритам, употреба стилских средстава.
- Стицање знања из теорије књижевности (област проза): обележја и структура приповетке, новеле, романа, есеја; лик; опис; нарација; дескрипција; врсте приповедача.
- Стицање знања из теорије књижевности (област драме): јунак, антијунак; елементи драме (експозиција, заплет, перипетија, кулминација, расплет); антидрама.
- Вежбање ''редовности писања'' као радног процеса.
- Развијање сопственог начина изражавања.
- Развијање критичког става код себе и других.

Циљеви
- Побољшавање вештине писања и добијање драгоцених теоријских знања која су у функцији даљег усавршавања.
- Учење да се креативност изражава кроз различите облике стваралаштва.
- Припремити ученике да спремно дочекују критику својих текстова.
- Едуковати ученике да критику поткрепе чињеницама (креативно писање је у корелацији са креативним читањем).

Исходи
- По завршетку радионице остаје књижевни текст (врста уметничког дела са особеним карактеристикама ствараоца).
- Ученици се упућују да читајући проналазае узоре (развијање културе читања).
- Читањем се развија однос према критичком мишљењу и теорији рецепције (свака књига представља могућност за индивидуалну надградњу).
- Укључивање младих у уметност представља централни пут који им помаже да креирају отвореност, толеранцију, разумевање.
- Добро књижевно дело омогућава деци да стресне и важне теме осмотре са дистанце.
- Сарадња са другим секцијама и школама ради успешног реализовања плана културних активности школеСептембар
1. Уводни део (Доротеа Бренд, Креативно писање).
2. Креативно читање – модерна српска поезија (Тања Крагујевић, Мирослав Максимовић, Петар Пајић)
3. Вежба: Излазите из куће, идете улицама и улазите у продавнице, а затим се на крају дана враћате кући.
4. Радови ученика – презентација.
5. Наградни конкурси

Октобар
1. Процес уобличавања приче.
2. Креативно читање (Марко Томаш “Варање смрти” – изабране песме , Миодраг Радовић Уметност тумачења поезије )
3. Вежба: Круг, рупа, прстен, центар.
4. Радови ученика – презентација.
5. Посета Сајму књига
6. Прикази нових издања по избору чланова секције

Новембар
1. Упрезање несвесног (Доротеа Бренд, Креативно писање)
2. Креативно читање (Америчка новела 20.века - избор Марио Сушко).
3. Вежба: Последњи сан ове ноћи.
4. Радови ученика – презентација
5. Презентација – Поезија Владислава Петковића Диса 100- годишњица смрти
6. Текући литерарни конкурси

Децембар
1. Писање по плану и први преглед (Доротеа Бренд, Креативно писање).
2. Креативно читање (фантастичне приче – зборник Карловачке гимназије).
3. Вежба: Замишљени разговор.
4. Текући литерарни конкурси

Јануар
1. Критичар на делу према самом себи (Доротеа Бренд, Креативно писање).
2. Вежба: Моја поетичка начела (есеј).
3. Светосавски наградни конкурс
4. Текући литерарни конкурси

Фебруар
1. Имитација – учити да изнова видите (Доротеа Бренд, Креативно писање).
2. Креативно читање (есеји Владана Деснице и Борислава Пекића).
3. Вежба: Излог апотеке или продавнице.
4. Радови ученика – презентација.
5. Наградни конкурс Борислав Пекић

Март
1. Извор оригиналности (Доротеа Бренд, Креативно писање).
2. Креативно читање – модерна драма по избору ученика Љ.Симовић “Хасанагиница”
3. Вежба: Гужва у превозу; Ко то седи наспрам мене.
4. Радови ученика – презентација.
5. Приказ позоришне представе
6. Текући литерарни конкурси

Април
1. Практична прича (Доротеа Бренд, Креативно писање).
2. Креативно читање – модерни роман по избору ученика
3. Вежба: Верујете ли у слободну вољу или сте детерминиста; Сматрате ли да је романтична љубав обмана или клопка; Мислите ли да је исказ: ''Све ће бити исто и кроз сто година'' дубок, плитак, истинит или лажан.
4. Радови ученика – презентација.
5. Текући литерарни конкурси

Мај
1. Креативно читање – модерна проза ( Aрсенијевић, Ваљаревић).
2. Вежба: Злоупотреба лекова, психоактивних супстанци и алкохола; Ризично сексуално понашање.
3. Вежба: Кратка прича.
4. Радови ученика – презентација
5. Текући литерарни конкурси

Јун
1. Вежба: Волим и поштујем; Мрзим и презирем.
2. Радови ученика – презентација
3. Текући литерарни конкурси
„Гимназија формира интелигенцију и карактер, можда више, снажније, и у неким правцима дубље,
него универзитет;
она је од великог утицаја на дух и моралну вредност будућих интелектуалних нараштаја.
Поред универзитета, од ње највише зависи каква ће се морална и духовна атмосфера развити у држави, какав ће тим добити њена цивилизација, и напослетку да ли ће се успоравати или ометати развијање великих личности, у којима се до највећег степена изражавају особине једног народа.“
- Јован Цвијић

Слика школе
Свети Сава
Панел за запослене Гимназија „Свети Сава” © 2017. Сва права задржана. Израда веб сајта Веб секција школе