Огласна табла (обавештења, испити...)


Распоред писаних провера за прво полугодиште школске 2023/24. године.

Кориговани распоред ванредних испита у септембарско-октовбарском испитном року школске 2023/24. године.

ОБАВЕШТЕЊЕ за ученике других гимназија и Туристичко-угоститељске школе који ће похађати италијански језик у нашој школиОБАВЕШТЕЊЕ за ученике других гимназија и Туристичко-угоститељске школе који ће похађати италијански језик у нашој школи

Прикажи све...

БМК


Корисни линкови
Радионице креативног писања и читања
Задаци
- Стицање знања из теорије књижевности (област поезије): стих, строфа, ритам, употреба стилских средстава.
- Стицање знања из теорије књижевности (област проза): обележја и структура приповетке, новеле, романа, есеја; лик; опис; нарација; дескрипција; врсте приповедача.
- Стицање знања из теорије књижевности (област драме): јунак, антијунак; елементи драме (експозиција, заплет, перипетија, кулминација, расплет); антидрама.
- Вежбање ''редовности писања'' као радног процеса.
- Развијање сопственог начина изражавања.
- Развијање критичког става код себе и других.

Циљеви
- Побољшавање вештине писања и добијање драгоцених теоријских знања која су у функцији даљег усавршавања.
- Учење да се креативност изражава кроз различите облике стваралаштва.
- Припремити ученике да спремно дочекују критику својих текстова.
- Едуковати ученике да критику поткрепе чињеницама (креативно писање је у корелацији са креативним читањем).

Исходи
- По завршетку радионице остаје књижевни текст (врста уметничког дела са особеним карактеристикама ствараоца).
- Ученици се упућују да читајући проналазае узоре (развијање културе читања).
- Читањем се развија однос према критичком мишљењу и теорији рецепције (свака књига представља могућност за индивидуалну надградњу).
- Укључивање младих у уметност представља централни пут који им помаже да креирају отвореност, толеранцију, разумевање.
- Добро књижевно дело омогућава деци да стресне и важне теме осмотре са дистанце.
- Сарадња са другим секцијама и школама ради успешног реализовања плана културних активности школеСептембар
1. Уводни део (Доротеа Бренд, Креативно писање).
2. Креативно читање – модерна српска поезија (Тања Крагујевић, Мирослав Максимовић, Петар Пајић)
3. Вежба: Излазите из куће, идете улицама и улазите у продавнице, а затим се на крају дана враћате кући.
4. Радови ученика – презентација.
5. Наградни конкурси

Октобар
1. Процес уобличавања приче.
2. Креативно читање (Марко Томаш “Варање смрти” – изабране песме , Миодраг Радовић Уметност тумачења поезије )
3. Вежба: Круг, рупа, прстен, центар.
4. Радови ученика – презентација.
5. Посета Сајму књига
6. Прикази нових издања по избору чланова секције

Новембар
1. Упрезање несвесног (Доротеа Бренд, Креативно писање)
2. Креативно читање (Америчка новела 20.века - избор Марио Сушко).
3. Вежба: Последњи сан ове ноћи.
4. Радови ученика – презентација
5. Презентација – Поезија Владислава Петковића Диса 100- годишњица смрти
6. Текући литерарни конкурси

Децембар
1. Писање по плану и први преглед (Доротеа Бренд, Креативно писање).
2. Креативно читање (фантастичне приче – зборник Карловачке гимназије).
3. Вежба: Замишљени разговор.
4. Текући литерарни конкурси

Јануар
1. Критичар на делу према самом себи (Доротеа Бренд, Креативно писање).
2. Вежба: Моја поетичка начела (есеј).
3. Светосавски наградни конкурс
4. Текући литерарни конкурси

Фебруар
1. Имитација – учити да изнова видите (Доротеа Бренд, Креативно писање).
2. Креативно читање (есеји Владана Деснице и Борислава Пекића).
3. Вежба: Излог апотеке или продавнице.
4. Радови ученика – презентација.
5. Наградни конкурс Борислав Пекић

Март
1. Извор оригиналности (Доротеа Бренд, Креативно писање).
2. Креативно читање – модерна драма по избору ученика Љ.Симовић “Хасанагиница”
3. Вежба: Гужва у превозу; Ко то седи наспрам мене.
4. Радови ученика – презентација.
5. Приказ позоришне представе
6. Текући литерарни конкурси

Април
1. Практична прича (Доротеа Бренд, Креативно писање).
2. Креативно читање – модерни роман по избору ученика
3. Вежба: Верујете ли у слободну вољу или сте детерминиста; Сматрате ли да је романтична љубав обмана или клопка; Мислите ли да је исказ: ''Све ће бити исто и кроз сто година'' дубок, плитак, истинит или лажан.
4. Радови ученика – презентација.
5. Текући литерарни конкурси

Мај
1. Креативно читање – модерна проза ( Aрсенијевић, Ваљаревић).
2. Вежба: Злоупотреба лекова, психоактивних супстанци и алкохола; Ризично сексуално понашање.
3. Вежба: Кратка прича.
4. Радови ученика – презентација
5. Текући литерарни конкурси

Јун
1. Вежба: Волим и поштујем; Мрзим и презирем.
2. Радови ученика – презентација
3. Текући литерарни конкурси

„Гимназија формира интелигенцију и карактер, можда више, снажније, и у неким правцима дубље,
него универзитет;
она је од великог утицаја на дух и моралну вредност будућих интелектуалних нараштаја.
Поред универзитета, од ње највише зависи каква ће се морална и духовна атмосфера развити у држави, какав ће тим добити њена цивилизација, и напослетку да ли ће се успоравати или ометати развијање великих личности, у којима се до највећег степена изражавају особине једног народа.“
- Јован Цвијић

Слика школе
Свети Сава
Панел за запослене Гимназија „Свети Сава” © 2017. Сва права задржана. Израда веб сајта Веб секција школе