Огласна табла (обавештења, испити...)


Кориговани распоред испита у јунском испитном року школске 2021/2022. године

Промена термина допунскиг испита из наставног предмета Језик, медији и култура

План активности за матуранте 2022. године

Распоред ванредних и допунских испита у јунском испитном року школске 2021/2022. године

Кориговани распоред писаних провера до краја школске године

Прикажи све...

БМК


Корисни линкови

Географска секција
Географска секција окупља на једном месту ученике од првог до четвртог разреда који желе да на занимљив и креативан начин и путем истраживачког приступа сазнају више о географији. Рад секције није замишљен као продужетак редовне наставе јер би се у том случају код ученика створио осећај преоптерећености и обавезе посећивања часова секције, чиме би се задовољила форма без видљивих резлутата у подизању научно-образовног нивоа код ученика. Секција је замишљена као плански усмерена слободна активност у афирмисању географске науке применом нових научно-технолошких достигнућа.
Путем различитих активности попут радионица, експеримената, предавања, излета, посета, код ученика се проширују знања из области географских наука, осамостаљују сe у раду, подстиче се интересовање за изучавање процеса и појава у географској средини, развијају вештине уочавања и наравно развија се љубав према природи и свест о значају њеног очувања.
Циљ географске секције је развој креативности, проширивање ученичког знања и интересовања, које се надограђује на оно што се стиче током редовне наставе, као и дружење и разонода са вршњацима.
На часовима секције покушаћу да заинтересоване ученике уведем у научни вид размишљања, да укажем на важност науке у њиховом животу, као и да их мотивишем да самостално истражују и сакупљају научна сазнања. Да би се успело у овом циљу неопходно је ученике растеретити осећаја да се у раду секције мора строго придржавати плана и да се не могу обрађивате теме које нису планиране. Такође је потребно радити на повећању мотивације ученика јер она код ученика игра битну улогу у процесу појмовне измене, критичког мишљења, стратегија учења и постигнућа учења природних наука.
Активности ће се реализовати после часова редовне наставе али и путем интернета у слободно време по завршетку обавезне наставе. У зависности од плана рада поједини садржаји ће се реализовати ван школе и у другим институцијама.
Кроз географску секцију биће реализовани следећи васпитно-образовни задаци:

• Повезивање, проширивање и продубљивање знања, вештина и навика стечених у настави и ваннаставним активностима
• Усвајање нових знања, вештина и навика
• Подстицање дечијег стваралаштва – креативности
• Оспособљавање за комуникацију, интеракцију и кооперацију са другима

Овај план је само оквирни показатељ шта ће се радити у овој школској години и може се мењати током школске године уз активно учешће заинтересованих ученика.
За сваки месец планирана је по једна централна тема, којом ћемо се бавити на различите начине.Септембар:
• Анализа предложених тема и предлагање нових
• Анализа географског садржаја Србије на Google Earth и интернет сајту panoramio.com
• Анализа географског садржаја на српском језику на сајту слободне енциклопедије sr.wikipedia.org

Октобар:
• Рад по тематским целинама (рељеф, хидрографија, биљни и животињски свет)
• Географски процеси и појаве у Београду кроз камеру
• Обука за рад на интернет страницама sr.wikipedia.org

Новембар:
• Београд из мог угла
• Савски венац – фотографска анализа
• Обука за рад на интернет страницама sr.wikipedia.org

Децембар:
• Рад на географском садржају на sr.wikipedia.org

Јануар:
• Изложба фотографских радова географске секције

Фебруар:
• Обука за рад са софтверима за обликовање фотографија
• Рад на географском садржају на sr.wikipedia.org

Март:
• Архитектура Србије
• Београдски паркови
• Рад на блогу географске секције

Април:
• Пролеће у мом крају
• Нови Београд – град у граду

Мај:
• Представљање резултата рада географске секције„Гимназија формира интелигенцију и карактер, можда више, снажније, и у неким правцима дубље,
него универзитет;
она је од великог утицаја на дух и моралну вредност будућих интелектуалних нараштаја.
Поред универзитета, од ње највише зависи каква ће се морална и духовна атмосфера развити у држави, какав ће тим добити њена цивилизација, и напослетку да ли ће се успоравати или ометати развијање великих личности, у којима се до највећег степена изражавају особине једног народа.“
- Јован Цвијић

Слика школе
Свети Сава
Панел за запослене Гимназија „Свети Сава” © 2017. Сва права задржана. Израда веб сајта Веб секција школе