Огласна табла (обавештења, испити...)


Кориговани распоред ванредних испита у септембарско-октовбарском испитном року школске 2023/24. године.

ОБАВЕШТЕЊЕ за ученике других гимназија и Туристичко-угоститељске школе који ће похађати италијански језик у нашој школиОБАВЕШТЕЊЕ за ученике других гимназија и Туристичко-угоститељске школе који ће похађати италијански језик у нашој школи

Распоред ванредних испита у септембарско-октобарском року школске 2023/24. године.

Прикажи све...

БМК


Корисни линкови

Географска секција
Географска секција окупља на једном месту ученике од првог до четвртог разреда који желе да на занимљив и креативан начин и путем истраживачког приступа сазнају више о географији. Рад секције није замишљен као продужетак редовне наставе јер би се у том случају код ученика створио осећај преоптерећености и обавезе посећивања часова секције, чиме би се задовољила форма без видљивих резлутата у подизању научно-образовног нивоа код ученика. Секција је замишљена као плански усмерена слободна активност у афирмисању географске науке применом нових научно-технолошких достигнућа.
Путем различитих активности попут радионица, експеримената, предавања, излета, посета, код ученика се проширују знања из области географских наука, осамостаљују сe у раду, подстиче се интересовање за изучавање процеса и појава у географској средини, развијају вештине уочавања и наравно развија се љубав према природи и свест о значају њеног очувања.
Циљ географске секције је развој креативности, проширивање ученичког знања и интересовања, које се надограђује на оно што се стиче током редовне наставе, као и дружење и разонода са вршњацима.
На часовима секције покушаћу да заинтересоване ученике уведем у научни вид размишљања, да укажем на важност науке у њиховом животу, као и да их мотивишем да самостално истражују и сакупљају научна сазнања. Да би се успело у овом циљу неопходно је ученике растеретити осећаја да се у раду секције мора строго придржавати плана и да се не могу обрађивате теме које нису планиране. Такође је потребно радити на повећању мотивације ученика јер она код ученика игра битну улогу у процесу појмовне измене, критичког мишљења, стратегија учења и постигнућа учења природних наука.
Активности ће се реализовати после часова редовне наставе али и путем интернета у слободно време по завршетку обавезне наставе. У зависности од плана рада поједини садржаји ће се реализовати ван школе и у другим институцијама.
Кроз географску секцију биће реализовани следећи васпитно-образовни задаци:

• Повезивање, проширивање и продубљивање знања, вештина и навика стечених у настави и ваннаставним активностима
• Усвајање нових знања, вештина и навика
• Подстицање дечијег стваралаштва – креативности
• Оспособљавање за комуникацију, интеракцију и кооперацију са другима

Овај план је само оквирни показатељ шта ће се радити у овој школској години и може се мењати током школске године уз активно учешће заинтересованих ученика.
За сваки месец планирана је по једна централна тема, којом ћемо се бавити на различите начине.Септембар:
• Анализа предложених тема и предлагање нових
• Анализа географског садржаја Србије на Google Earth и интернет сајту panoramio.com
• Анализа географског садржаја на српском језику на сајту слободне енциклопедије sr.wikipedia.org

Октобар:
• Рад по тематским целинама (рељеф, хидрографија, биљни и животињски свет)
• Географски процеси и појаве у Београду кроз камеру
• Обука за рад на интернет страницама sr.wikipedia.org

Новембар:
• Београд из мог угла
• Савски венац – фотографска анализа
• Обука за рад на интернет страницама sr.wikipedia.org

Децембар:
• Рад на географском садржају на sr.wikipedia.org

Јануар:
• Изложба фотографских радова географске секције

Фебруар:
• Обука за рад са софтверима за обликовање фотографија
• Рад на географском садржају на sr.wikipedia.org

Март:
• Архитектура Србије
• Београдски паркови
• Рад на блогу географске секције

Април:
• Пролеће у мом крају
• Нови Београд – град у граду

Мај:
• Представљање резултата рада географске секције
„Гимназија формира интелигенцију и карактер, можда више, снажније, и у неким правцима дубље,
него универзитет;
она је од великог утицаја на дух и моралну вредност будућих интелектуалних нараштаја.
Поред универзитета, од ње највише зависи каква ће се морална и духовна атмосфера развити у држави, какав ће тим добити њена цивилизација, и напослетку да ли ће се успоравати или ометати развијање великих личности, у којима се до највећег степена изражавају особине једног народа.“
- Јован Цвијић

Слика школе
Свети Сава
Панел за запослене Гимназија „Свети Сава” © 2017. Сва права задржана. Израда веб сајта Веб секција школе