Огласна табла (обавештења, испити...)


Распоред писаних провера за прво полугодиште школске 2023/24. године.

Кориговани распоред ванредних испита у септембарско-октовбарском испитном року школске 2023/24. године.

ОБАВЕШТЕЊЕ за ученике других гимназија и Туристичко-угоститељске школе који ће похађати италијански језик у нашој школиОБАВЕШТЕЊЕ за ученике других гимназија и Туристичко-угоститељске школе који ће похађати италијански језик у нашој школи

Прикажи све...

БМК


Корисни линкови
Физичка секција
Пројекат: ИЗРАДА ФУНКЦИОНАЛНИХ МОДЕЛА НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА

Пројекат садржи следеће целине:

-теоријска припрема примене наставног средства (модела) у настави физике
-израда наставног средства (модела)
-одређивање техничких карактеристика наставног средства (модела) и калибрација
-израда паноа и web презентацију
-јавну презентацију


Идеја пројекта је да ученици практично примене знање из физике на начин који је једноставан и лако проверљив. Овим пројектом се ученици подстичу да креативно мисле, сами пронађу најбоље решење и међусобно оцењују и такмиче.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА
Циљ појекта је да ученици на креативан и интересантан начин примене физику. Од теоријских основа стечених у току редовне наставе и понуђених идеја моћи ће и сами да схвате и примене знања у конструисању наставног средства (модела) (на пример: Атвудова машина, Обербеков точак, „мртва петља“, ваздушно Сегнерово коло, Колбеова електростатичка мрежица, апарат за демонстрацију Ленцовог правила, Хладнијеве плоче, ... итд.). Да уоче комплексност процеса размишљања и креативности, и да на занимљив начин уче физику. Да самосталном израдом модела буду суочени са разним техничким проблемима које ће сами отклонити.

УЧЕСНИЦИ И НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА
У изради овог пројекта би били укључени ученици првог разреда, другог и трећег. На пројекту треба да ради најмање десет ученика. О самом пројекту и начину укључивања ученици би били обавештени од стране свог предметног професора. За реализацију пројекта са ученицима задужен је професор физике Саша Богдановић.ПЛАН ПРОЈЕКТА
Пројекат треба да буде реализован у периоду од октобра до маја. За реализацију пројекта би био коришћен Кабинет физике.

Октобар: информисање и мотивисање ученика за пројекат и одлучивање ко ће правити које наставно средство (модел).

Новембар: упознавање ученика са теоријским принципима и давање уводних идеја за реализацију идеје.

Децембар: рад са ученицима на отклањању евентуалних проблема у разумевању и изради модела.

Јануар и фебруар: ученици завршавају своје моделе.

Март: ученици у току месец дана баждаре, проверавају, мере и изводе одговарајуће демонстрационе огледе, где би уочили и отклонили неке од недостатака насталих приликом израде својих наставних средстава (модела)

Април: ученици праве пано који ће бити постављен у холу Школе. Пано садржи објашњење процеса израде, примену, техничке карактеристике и теоријско објашњење модела.

Мај: ученици презентују пројекат у оквиру „Дана отворених врата Школе“ и праве презентацију на web страни школе у сарадњи са Информатичком секцијом.

ИСХОДИ
Овим пројектом ученици би практично применили знања из физике предвиђена планом и програмом првог, другог и трећег разреда, упознали би се са проблемима израде наставних средстава (модела), као и суочили са проблемима примене знања у пракси (уочили би комплексност израде и однос теорија – примена). Ученици би имали велику самосталност и имају прилику да покажу креативност у раду.
„Гимназија формира интелигенцију и карактер, можда више, снажније, и у неким правцима дубље,
него универзитет;
она је од великог утицаја на дух и моралну вредност будућих интелектуалних нараштаја.
Поред универзитета, од ње највише зависи каква ће се морална и духовна атмосфера развити у држави, какав ће тим добити њена цивилизација, и напослетку да ли ће се успоравати или ометати развијање великих личности, у којима се до највећег степена изражавају особине једног народа.“
- Јован Цвијић

Слика школе
Свети Сава
Панел за запослене Гимназија „Свети Сава” © 2017. Сва права задржана. Израда веб сајта Веб секција школе