Огласна табла (обавештења, испити...)


Пријава испита за ученике август 2020

Понуђени изборни програми за први разред

Понуђени изборни програми за други разред

Понуђени изборни програми за трећи разред

Распоред разредних испита у јунском испитном року.

Прикажи све...

БМК


Корисни линкови
Физичка секција
Пројекат: ИЗРАДА ФУНКЦИОНАЛНИХ МОДЕЛА НАСТАВНИХ СРЕДСТАВА

Пројекат садржи следеће целине:

-теоријска припрема примене наставног средства (модела) у настави физике
-израда наставног средства (модела)
-одређивање техничких карактеристика наставног средства (модела) и калибрација
-израда паноа и web презентацију
-јавну презентацију


Идеја пројекта је да ученици практично примене знање из физике на начин који је једноставан и лако проверљив. Овим пројектом се ученици подстичу да креативно мисле, сами пронађу најбоље решење и међусобно оцењују и такмиче.

ЦИЉ ПРОЈЕКТА
Циљ појекта је да ученици на креативан и интересантан начин примене физику. Од теоријских основа стечених у току редовне наставе и понуђених идеја моћи ће и сами да схвате и примене знања у конструисању наставног средства (модела) (на пример: Атвудова машина, Обербеков точак, „мртва петља“, ваздушно Сегнерово коло, Колбеова електростатичка мрежица, апарат за демонстрацију Ленцовог правила, Хладнијеве плоче, ... итд.). Да уоче комплексност процеса размишљања и креативности, и да на занимљив начин уче физику. Да самосталном израдом модела буду суочени са разним техничким проблемима које ће сами отклонити.

УЧЕСНИЦИ И НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА
У изради овог пројекта би били укључени ученици првог разреда, другог и трећег. На пројекту треба да ради најмање десет ученика. О самом пројекту и начину укључивања ученици би били обавештени од стране свог предметног професора. За реализацију пројекта са ученицима задужен је професор физике Саша Богдановић.ПЛАН ПРОЈЕКТА
Пројекат треба да буде реализован у периоду од октобра до маја. За реализацију пројекта би био коришћен Кабинет физике.

Октобар: информисање и мотивисање ученика за пројекат и одлучивање ко ће правити које наставно средство (модел).

Новембар: упознавање ученика са теоријским принципима и давање уводних идеја за реализацију идеје.

Децембар: рад са ученицима на отклањању евентуалних проблема у разумевању и изради модела.

Јануар и фебруар: ученици завршавају своје моделе.

Март: ученици у току месец дана баждаре, проверавају, мере и изводе одговарајуће демонстрационе огледе, где би уочили и отклонили неке од недостатака насталих приликом израде својих наставних средстава (модела)

Април: ученици праве пано који ће бити постављен у холу Школе. Пано садржи објашњење процеса израде, примену, техничке карактеристике и теоријско објашњење модела.

Мај: ученици презентују пројекат у оквиру „Дана отворених врата Школе“ и праве презентацију на web страни школе у сарадњи са Информатичком секцијом.

ИСХОДИ
Овим пројектом ученици би практично применили знања из физике предвиђена планом и програмом првог, другог и трећег разреда, упознали би се са проблемима израде наставних средстава (модела), као и суочили са проблемима примене знања у пракси (уочили би комплексност израде и однос теорија – примена). Ученици би имали велику самосталност и имају прилику да покажу креативност у раду.„Гимназија формира интелигенцију и карактер, можда више, снажније, и у неким правцима дубље,
него универзитет;
она је од великог утицаја на дух и моралну вредност будућих интелектуалних нараштаја.
Поред универзитета, од ње највише зависи каква ће се морална и духовна атмосфера развити у држави, какав ће тим добити њена цивилизација, и напослетку да ли ће се успоравати или ометати развијање великих личности, у којима се до највећег степена изражавају особине једног народа.“
- Јован Цвијић

Слика школе
Свети Сава
Панел за запослене Гимназија „Свети Сава” © 2017. Сва права задржана. Израда веб сајта Веб секција школе