baner

Нема случајних грађевина, издвојених из људског друштва у коме су никле, и његових потреба, жеља и схватања, као што нема произвољних линија и безразложних облика у неимарству. А постанак и живот сваке велике, лепе и корисне грађевине, као и њен однос према насељу у коме је подигнута, често носе у себи сложене и тајанствене драме и историје.

Иво Андрић
“На Дрини ћуприја”

Image 1

Београђанка

Image 2

Зграда Београдске задруге

Image 3

Зграда старе Железничке станице

Image 4

Зграда Студентског Културног Центра(СКЦ)

Image 5

Модерна Архитектура

Image 6

Класицизам