baner

Уводни текст

Београд - Координате је платформа настала на основу резултата мултимедијалног пројекта Европске метрополе - Београд, град из фрагмената усмереног на област уметности, културе И друштва. Пројекат је одобрен од Канцеларије за младе града Београда. Садржај платформе односи се наспецифичности Београда као што су историја града, уметност и култура, личности које су обележиле историју града, споменици културе, просторно културно-историјске целине, културне манифестације и фестивали, београдски шлагер, предеоне целине, институције, школе, аутобуске линије…

Током рада на пројекту остварен је мултидисциплинарни приступ у активностима које се односе на упознавање, истраживање и промоцију историјских, култоролошких, туристичких и других особености града Београда кроз примену традиционалних, савремених медија и ИКТ. Резултати пројекта представљени путем ове платформе настали су током радионичарских активности у којима су учествовали ученици две школе на територији општине Савски венац – Гимназија “Свети Сава” и Школа за бродарство, бродоградњу И хидроградњу.

Садржаји пројекта представљени су кроз пет тематских Ограђевинама, О личностима, Европски дух метрополе, Фрагменти, Квизови.

О грађевинама

О значајним грађевинама и архитектама; одабир и истраживање о архитектонским здањима (фасаде, рељефи, графити и мурали, личности чији се живот и рад везују за одређено здање).

О личностима

Личности које су обележиле историју града или су део живота провеле у Београду, а чија имена носе улице и тргови - истраживање биографија, фотографија, израда портрета класичним и савременим ликовним техникама.

Дух метрополе

Београд и друге европске метрополе обухвата истраживања која се односе на везу Београда са другим европским метрополама кроз архитектуру, моду, догађаје, приказ градског живота, путописе. Овај сегмент платформ односи се И на рад личности оснивача манифестација и фестивал чије је место на европској и светској мапи културних догађаја од изузетног значаја, међу којима су Мира Траиловић (Битеф) и Милутин Чолић (ФЕСТ).

Фрагменти

Целина на коју се директно односи сам назив пројекта треба додатно да подстакне утисак о разноликости града, његовој слојевитости као у погледу истријског и културног наслеђа тако и у погледу утицаја различитих културних средина кроз порцес миграција које су се одвијале током прошлости и трају до данашњих дана. Утисак о различитости рефлектован је кроз реализацију ликовних радова са мотивима града као што су фасаде и њени детаљи, улице, уличне сцене, стилови у архитектури, портрети одређених личности, ликовни прикази старих заната. Различити сензибилитети и ликовни израз учесника додатно појачавају утисак структурне слојевитости метрополе као што је Београд.

Квизови

Квизови се односе на резултате претходних истраживања. Сваки од квизова покрива различите сегменте истраживања - О грађевинама, О личностима, Историја Гимназије “Свети Сава”. Локална историја одражава стварност да су наши животи обликовани одређеним местима и да је наше физичко место у свету једна од кључних одредница начина накоји живимо. Проучавање историје града као места свакодневних борби и тријумфа обичних људи може допринети већем разумевању непосредног окружења као и других питања са којима се свакодневно сусрећемо. Циљ ове платформ је да код младих подстакне радозналост за историју и вредности града у коме се школују и живе као сопственевредности која може имати најдиректнијег утицаја на путању њихових живота. На крају, путем ове платформ и кроз њену изградњу млади креирају слику града учећи о окружењу у којем живе и простору кроз који се свакодневно крећу.

Михаило Цветковић,
наставник изборног програма Уметност и дизајн

Аутори банера

1. Ивона Живановић
2. Лариса Ђурић
5. Јован Исаиловић
6. Теодора Гавриловић
7. Николета Живић
10. Максим Григорјев
13. Магдалена Лемајић
14. Нина Трајковић
16. Марко Карањац
17. Никола Туцић
18. Нина Скакавац
19. Катарина Милинковић
20. Срна Вуковић
21. Ана Јовић
23. Вук Букумировић
24. Нина Митић
25. Марија Мишевић
27. Милица Брозинчевић

28. Вања Миленковић
32. Марија Алексић
36. Лара Попов
37. Лазар Матић
39. Маја Поповић
42. Сузана Стефановић
43. Михаило Симић
44. Илија Кумрић
45. Наталија Николић
46. Реља Митровић
47. Данило Рончевић
49. Ива Марковић
50. Мариана Кучерија
51. Анела Божовић
52. Марија Милошевић
53. Симона Адуловић
55. Нађа Продановић