baner

Уводни текст

Београд - kоординате је платформа настала на основу мултидисциплинарних активности и истраживања ученика Гимназије „Свети Сава“ и ученика Школе за бродарство, бродоградњу и хидроградњу. Садржај платформе односи се на истраживања специфичности Београда, његове архитектуре, градског живота и дух метрополе, знаменитих личности које су обележиле историју града. Досадашња истраживања односила су се на непосредно окружење ове две школе, односно на општину Савски венац. Намера нам је да се истраживањима обухвате и остали делови града. За сада је постављена основна конструкција платформе са идејом о њеној отворености за нове интерпретације слике града у којем живимо и кроз који се свакодневно крећемо. Садржаји платформе представљени су кроз пет тематских целина: О грађевинама, личностима, Дух метрополе, Фрагменти, Квизови.

О грађевинама

У овој целини се налазе сегменти који се односе на изглед града, његову урбану структуру и архитектонску слојевитост; на рад и градитељски опус архитеката. Активности се односе на израду цртежа и мапа, истраживање књижевних и научних текстова и архивске грађе.

О личностима

У овој целини се сусрећемо са личностима које су обележиле историју града на пољу културе, уметности и науке, чија имена носе улице, тргови и јавне установе. Активности се односе на истраживање биографија, израду портрета и илустрација класичним и савременим ликовним техникама.

Дух метрополе

Спој различитих култура и периода који свакодневно налазимо у простору око нас је тема ове целине.. Активности се односе на истраживање и проучавање историје града кроз уметност и културу, споменике културе, просторно културно-историјске целине, манифестације и фестивале ( попут Београдског шлагера), моду, развој институција, градског саобраћаја...

Фрагменти

Фрагменти града, фрагменти времена, фрагменти прошлости су сегмент целине који се односи на инсерте из живота града забележене путем фотографије или неком од ликовних техника, сакупљањем и документовањем архивске грађе.

Квизови

Креирање квизова се односи на резултате претходних истраживања. Сваки од квизова тематски прати различите сегменте истраживања – Историја Гимназије “Свети Сава”, О грађевинама, Београд – фрагменти. Садржаји квизова такође могу да буду у вези са наставним садржајима или одређеним занимањима (квиз Шта је то брод?).

Пројекат Београд - kоординате је наставак пројекта Европске метрополе – Београд, град из фрагмената који је под покровитељством Канцеларије за младе града Београда.

Михајло Цветковић

Аутори банера

1. Ивона Живановић
2. Лариса Ђурић
3. Виктор Грбић
4. Јован Исаиловић
5. Теодора Гавриловић
6. Николета Живић
7. Стефан Ђокић
8. Магдалена Лемајић
9. Марко Карањац
10. Нина Трајковић
11. Александар Арсић
12. Максим Григорјев
13. Данило Кузмановић
14. Богдан Лацмановић
15. Нина Скакавац
16. Никола Туцић
17. Катарина Милинковић
18. Срна Вуковић
19. Ана Јовић
20. Александар Ђорђевић
21. Димитрије Ђурић
22. Марија Мишевић
23. Вук Букумировић
24. Нина Митић
25. Димитрије Станојевић
26. Јован Маљковић
27. Агнија Петричковић
28. Вања Миленковић
29. Јована Милосављевић
30. Милица Брозинчевић
31. Марија Кршић

32. Александар Малбашки
33. Лара Попов
34. Марија Алексић
35. Емилија Профировић
36. Лана Ивовић
37. Грегор Међимурец
38. Филип Николић
39. Лазар Матић
40. Ана Стевановић
41. Лидија Шлапак
42. Никола Булатовић
43. Јована Мунитлак
44. Вељко Илић
45. Сузана Стефановић
46. Михаило Симић
47. Илија Кумрић
48. Јована Сентић
49. Тијана Бојанић
50. Данило Рончевић
51. Реља Митровић
52. Ива Марковић
53. Наталија Николић
54. Мариана Кучерија
55. Анђела Божовић
56. Марија Милошевић
57. Тамара Вучковић
58. Балша Делибашић
59. Симона Адуловић
60. Петар Црвенчић
61. Нађа Продановић